Nyheter

Demokrater vill bevara äktenskapslagstiftning

Hoppas få igenom lag som skyddar samkönade vigslar

Det amerikanska representanthuset har röstat för att lagstifta om samkönade pars rätt att gifta sig, med oväntat brett stöd från republikaner. Nu väntas en tuffare strid i senaten.

Efter att den nu konservativt dominerade Högsta domstolen i juni rev upp Roe mot Wade-domen som lett till legaliserandet av abort på federal nivå fruktar nu Demokraterna att domstolen har som nästa mål att upphäva Obergefell mot Hodges-domen från 2015, vilken tvingade samtliga delstater att legalisera samkönade äktenskap.

Därför vill Demokraterna lagstifta i frågan, för att förekomma domstolen. På tisdagen antog representanthuset ett lagförslag, som samtliga demokrater och hela 47 republikaner röstade för, och röstsiffrorna blev 267-157.

NBC News beskriver det som en vändpunkt för det republikanska partiet, som tidigare varit starkt emot samkönade äktenskap. Även bland republikanska väljare är nu en majoritet för homosexuellas rätt att gifta sig, och det avspeglar sig sannolikt i hur politikerna agerar. Inför höstens mellanårsval vill Republikanerna undvika att hbtq-frågor kommer högt på agendan, vilket skulle kunna få fler av Demokraternas soffliggare att gå och rösta, resonerar en politisk kommentator på NBC News.

Senatorer vacklar

Demokraterna kallar sitt lagförslag “Respect for Marriage Act”, och det skulle även upphäva den tidigare Defense of Marriage Act (DOMA) som definierade äktenskapet som en förening av en man och en kvinna. Lagförslaget kan få svårare att passera i senaten, men enligt uppgifter i konservativa National Review är det många republikanska senatorer som vacklar i frågan.

Domare Clarence Thomas förklarade i ett eget tillägg i samband med att Roe mot Wade upphävdes den 24 juni att Högsta domstolen även bör ompröva flera andra tidigare domar, bland annat Obergfell-Hodges. Han fick dock inte medhåll av de övriga domarna, men det spekuleras ändå i vad domstolen kan komma att göra framöver.

– Om domare Thomas yttrande lär oss något så är det att vi inte kan slappna av, då kommer de rättigheter och friheter som vi kommit att värdera högt försvinna i ett moln av radikal ideologi och dubiösa juridiska resonemang, säger demokratiske kongressledamoten Jerry Nadler, enligt Christian Post.

Politiskt spel

Om Obergfell-domen skulle fällas medför det att varje delstat ges rätten att själv avgöra om samkönade par ska få juridiskt erkända äktenskap. Demokraternas nya lagförslag slår fast att ingen delstat kan underkänna ett äktenskap som ingåtts i en annan delstat, men tvingar ingen delstat att själv utfärda vigselbevis för samkönade par.

National Review riktar en rad invändningar mot Demokraternas lagförslag, tidskriften menar bland annat det är så långsökt att Obergefell-domen skulle upphävas att det främst rör sig om ett politiskt spel för att “demoralisera de socialkonservativa”.Fler artiklar för dig