Nyheter

Tvisten om Buschs husaffär över

Hustvisten mellan KD:s partiledare Ebba Busch och en äldre man är över.

I mars överklagade mannen Svea hovrätts beslut om att neka honom prövningstillstånd kring försäljningen av ett hus till Busch, men nu har han valt att dra tillbaka sin överklagan.

Högsta domstolen avskriver därför målet, vilket innebär att hovrättens beslut vinner laga kraft och att den förlikning som parterna tidigare enats om står fast.

Hustvisten om en tomt utanför Uppsala har pågått sedan augusti 2020. I oktober förra året ingick Busch och mannen en förlikning kring försäljningen. Mannen hävdade senare att han tvingats skriva på avtalet, vilket ledde till ytterligare en rad rättsliga turer. Han har också hävdat att han vid den ursprungliga försäljningen kände sig pressad och senare ångrade affären.

Ebba Busch har hela tiden hävdat att allt gått riktigt till och att hon varit “extremt noggrann” kring förlikningen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig