Nyheter

Ny medieplattform vill bli ny public service för kristna

Vill göra det lättare att hitta ett bra kristet utbud på svenska

Ett public service för kristenheten, så vill missionsorganisationen Norea Sverige att deras nya mediesatsning ska ses.
– Vi vill göra egna och andras program lättillgängliga, utan kostnad, säger missionsledare David Castor.

Med en ny playtjänst hoppas Norea Sverige göra det lättare att hitta ett bra kristet utbud på svenska, både på dator, surfplatta och i mobilen.

– Tanken är att det ska vara en plattform där vi inte bara har våra egenproducerade program, utan där vi samlar in en stor bredd av program, förklarar David Castor.

– Om man söker på nätet efter kristet material hittar man ofta engelskspråkiga program, men det kan vara svårt att hitta bra material på svenska. Vi vill hjälpa till och göra sökningen lättare.

Breddad satsning

Evangelisk-lutherska missionsorganisationen Norea har i Sverige länge jobbat mycket med att förse kristna närradiostationer med programinnehåll. Mest känt är kanske programmet Vägen genom Bibeln, ett bibelstudium i hela 1 245 avsnitt: ett program per kapitel i Bibeln.

– Det har sänts av nästan alla kristna närradiokanaler i Sverige, berättar David Castor.

I dag är närradio på nedgång, och Norea breddar sin mediesatsning genom att lansera Norea play, en tjänst som finns både på webben och som mobilapp. Där finns redan från start allt från bibelstudier till barnprogram och podcasts från en rad olika avsändare.

– Vi hoppas på sikt kunna utveckla samarbetet med andra som utvecklar kristna ljud- och videoprogram och göra mer material tillgängligt, säger David Castor.

Vill lyfta fram nåden

Norea Sverige står alltså på evangelisk-luthersk grund, och med den grunden vill man ha en viss inriktning på programinnehållet. Tron på Bibeln som Guds ord och en betoning på nåden ska genomsyra innehållet, är tanken.

– Vi vill att nåden ska vara mer framträdande än lagen. Inte så att lagen försvinner, men den får vara en bakgrund till nåden, förklarar David Castor.

Renodlade gudstjänster finns inte med i utbudet på Norea play. I stället är tanken att innehållet ska vara producerat just för digitala medier.

– Vi tänker att gudstjänster och andra live-event kan delas via församlingars egna hemsidor.

Norea play är en gratistjänst, hur finansierar ni den här satsningen?

– Vi lever helt på gåvomedel, och gör så mycket som de insamlade pengarna räcker till. Vi skänker också vidare medel till internationell mediemission.

---

Fakta: Norea Sverige

  • Norea Sverige är en ideell förening grundad i evangelisk-luthersk bekännelse. Norea Sverige bildades 1993 på initiativ av Trans World Radio och Norea Norge.
  • Norea Sverige producerar och distribuerar kristna program i Sverige och stödjer missionsprojekt utomlands.

---

Fler artiklar för dig