Nyheter

Emanuel Karlsten - journalisten som skulle lära sig frikyrkan

Emanuel Karlsten är journalist och uppvuxen i Frälsningsarmén. Hans sommarminnen förankrar sig både i skärgården och i ett nytt sätt att uppleva kristenheten på.

– Jag har ett starkt minne i Dagensammanhang. Det var när jag skulle åka på en kristen konferensturné som journalist till Torp, Nyhem och Hönö. Poängen var att uppleva och försöka orientera mig i ett frikyrkomecka för att pröva fördomar, säger Emanuel och minns ännu längre bakåt i tiden.

Många är de som åker från storstaden ut till landsbygden och öar, men Emanuel, som är uppvuxen på Gotland, minns att han som barn i stället åkte till Stockholm om somrarna. Och det är hans mest återkommande sommarlovshändelse.

– Vi brukade hälsa på i farmor och farfars stuga i Stockholms skärgård som de köpte på 60-talet för en liten peng. Det är det enda riktiga ankare jag har av upplevelser på somrarna. I övrigt har det varit ett rätt så flackigt liv med många nya upplevelser.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig