Nyheter

S-ledamot: Avkraga präster som inte viger samkönade

Ytterligare 84 motioner har kommit in inför kyrkomötets sammanträde i höst

Socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet, Jesper Eneroth, vill att präster som nekar samkönade par vigsel ska anses agera diskriminerande och därmed kunna avkragas.
– Jag tycker att kyrkans ordning måste vara överordnad enskilda ämbetsbärares uppfattning, säger han till Kyrkans tidning.

Jesper Eneroth, ledamot för S och gruppledare för nomineringsgruppen i kyrkomötet, vill att domkapitlet ska få mandat att förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst om prästen diskriminerar någon på grund av kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det skriver han i en motion till kyrkomötet, där han också skriver att det ska anses diskriminerande att avstå från att viga ett samkönat par “enbart med motiveringen att paret är av samma kön”.

Eneroth menar att Svenska kyrkan som helhet rent juridiskt visserligen inte diskriminerar samkönade par, men att “enskilda präster som vägrar viga samkönade par agerar diskriminerande, om inte i juridisk mening så utifrån ett diakonalt perspektiv”.

– Jag tycker att kyrkans ordning måste vara överordnad enskilda ämbetsbärares uppfattning. Som medlem i Svenska kyrkan ska man kunna ha olika uppfattningar, men som präst i Svenska kyrkan har man ett ansvar för att ställa upp för kyrkans ordning, och inte göra skillnad på kön vid vigsel, säger han till Kyrkans tidning.

“Alla präster ska följa det”

Kyrkomötet beslutade 2009 att vigslar av samkönade par skulle ingå i Svenska kyrkans äktenskapsordning. Jesper Eneroth säger att det som då sades om att kyrkan framöver skulle rymma två äktenskapssyner numera är överspelat. På tidningens fråga om den ändring som han vill se inte skulle kunna leda till en svekdebatt svarar han:

– Jag kom med i kyrkomötet 2013 och var inte med 2009. Beslutet var att man ändrade ordningen för vigsel, och inte gör skillnad på kön. Min motion går ut på att alla präster ska följa det.

Ytterligare 84 motioner

Utöver motionen om att präster som nekar vigsel av samkönade par ska kunna avkragas, hade ytterligare 84 motioner kommit in från kyrkomötets ledamöter när motionstiden inför höstens sammanträde gick ut den 4 augusti.

– Som vanligt är det flera motioner som knyter an till olika händelser som varit aktuella under det senaste året, allt från ärkebiskopsvalet till kriget i Ukraina. Det märks också bland motionerna att nomineringsgrupperna vill driva de frågor de lyfte i samband med förra årets kyrkoval, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet, i ett pressmeddelande.

Bland annat föreslår motionärerna att kyrkomötet ska uttala sitt stöd för den ortodoxa kyrkan i Ukraina, att Svenska kyrkan ska införa en nationell visselblåsarfunktion samt att kyrkomötet ska ta avstånd från omvändelseterapi för hbtqi-personer.

---

Fakta: Kyrkomötet

  • Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå och består av 251 ledamöter.
  • Kyrkomötet sammanträder i Uppsala under två sessioner: 4-7 oktober och 21-23 november.
  • När motionstiden inför kyrkomötet gick ut den 4 augusti hade 85 motioner kommit från ledamöter. Under kyrkomötets första session möts ledamöter och biskopar för utskottsarbete. Under kyrkomötets andra session debatteras förslagen innan beslut slutligen fattas.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig