Nyheter

Mexikaner tar på sig prästkrage för att inte bli skjutna

Uppmanas ha prästkläder på - kan förhindra att många präster dödas av misstag

Kan prästkläder rädda liv? Ja, i Mexiko – där många präster blir dödade – kan det vara lösningen.

Det tror i alla fall biskop Jesús González Hernández. Mot bakgrund av att Katolska kyrkan utlyste juli som en särskild bönemånad för fred i landet, tog han upp frågan om prästernas situation.

Under en pressträff sa biskopen att alla präster i landet borde ha prästkläderna på sig när de är i tjänst. På frågan om präster borde undvika att besöka utsatta områden, blev svaret nej.

– Men vi präster måste bära våra prästkläder eftersom det tydligt visar vilka vi är. Jag vill uppmana alla präster att ha på sig kläder eller symboler, sa biskopen.

– Om vi blir attackerade får det inte ske på grund av att någon tar miste. Vi måste vara lätta att identifiera och att känna igen, sa biskopen enligt Catholic News Agency.

Initiativet kommer av en anledning. En studie som presenterades nyligen visar att en kardinal och 57 präster har dödats till följd av våldet och gängkriminaliteten i Mexiko mellan åren 1990 och 2022.

På en annan fråga om biskopen anser att människor ska börja använda vapen för att skydda sig mot de kriminella blev svaret även på den punkten ett tydligt nej.

– Nej, jag tycker inte det. Inte någonstans i Mexiko ska människor använda vapen, svarade biskopen och lyfte i stället fram bön för att förändra situationen och minska det meningslösa våldet:

– I kyrkan ber vi ständigt om att våldsspiralen ska vändas, och att krig, våld och dödande ska upphöra. Därför är mer vapen inte lösningen på problemet. Vi ber att färre, inte fler, ska ta till vapen.

Präster förföljdes

Men varför använder präster i Mexiko inte alltid prästkläder i sin dagliga gärning? Förklaringen är historisk och har att göra med den förföljelse som ägde rum under åtskilliga år.

– Det senaste århundradet gällde lagar som förbjöd både gudstjänster och andra religiösa aktiviteter samt religiös klädsel i offentliga miljöer, berättar prästen Jose de Jesus Aguilar.

Katolska kyrkan i Mexiko hade det svårt under 1920-talet. Då utkämpades det så kallade Cristero-kriget, som utkämpades på grund av förföljelsen mot bondeklassen och den katolska tron.

I detta krig, som pågick mellan 1926 och 1929, dödades tusentals katoliker.

Brott bära prästkläder

År 1926 införde landets dåvarande president Plutarco Elias Calles den så kallade Calles-lagen. Enligt den lagen var det brottsligt för en präst att bära prästmantel i det offentliga rummet.

Förbudet upphävdes inte förrän 1992 när Carlos Salinas de Gortari var president. Vid den tidpunkten återupprättades relationen mellan kyrkan och den mexikanska staten.

Ända fram till dess och under den långa perioden “tvingades många präster att bära vanliga kläder” och fick alltså inte bära prästkläder eller andra kyrkliga attribut, påpekar prästen Jose de Jesus Aguilar.

Gällde till 1992

Carlos Salinas de Gortari var landets president från 1988 till 1994. Under den tiden upphävdes flera lagar som påverkade prästerskapet. Och 1992 återupprättades diplomatiska relationer med Vatikanen.

Numera är det alltså tillåtet för präster att ha sina prästkläder på sig även utanför kyrkan. Men många har det inte ändå. Kanske är en förändring på gång – vilket kan rädda många prästers liv.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig