Nyheter

New York-projekt skapar framtidsmodell för kyrkan

Mitt i mångmiljonstaden New York planerar den största evangeliska kyrkan att bygga en “urban by” för mänsklig tillväxt och trivsel. Här ska finnas förskolor, äldreboenden och butiker, och framför allt bostäder människor har råd med.

Förr talades ofta om att kyrkan stod “mitt i byn”. Så är det inte längre på många platser. I mångmiljonstaden New York finns många centralt belägna kyrkor, men flera av dessa kyrkor är ålderstigna och kräver underhåll. Frestelsen är stor att sälja mark till investerare, som ligger på och vill köpa ny mark för att skapa de allt dyrare och allt mer exklusiva bostäderna som sedan säljs för fantasipriser.

Men i Christian Cultural Center (CCC) i Brooklyn – den största evangeliska kyrkan i New York – tänker man inte sälja. “Mitt teologiska tänkande kan summeras i två ord: mänskligt blomstrande. Det är det man kan läsa om från Moseböckerna till Uppenbarelsen”, säger kyrkans pastor och föreståndare A.R. Bernard till tidningen Christianity Today.

Kyrkan äger mycket mark i Brooklyn, och den marken vill han “använda så att den blir delaktig i stadens framtid” i stället för att “överge den”. “Det finns alldeles för många berättelser om hur investerare utnyttjar samhället och särskilt kyrkorna”, säger han.

Tragisk olycka blev startskottet

Hur kan kyrkans mark då användas så att den bäst kommer människor till godo? Det är detta församlingen har funderat över och arbetat med i över tio år. Startskottet kom efter en mycket tragisk händelse i början av 2000-talet: en kvinna vände sig till församlingen för att få hjälp efter fruktansvärd olycka. Hon var ensamstående med barn och hade två jobb för att försörja sig och barnen.

Ett av jobben var nattarbete på McDonalds. När hennes barnvakt blev sjuk, valde hon att låta barnen sova ensamma hemma. Men samma natt eldhärjades huset, och båda barnen dog i lågorna. Hon åtalades senare för bristande omhändertagande. CCC bistod med juridisk hjälp, och åtalet lades så småningom ner. Men där föddes tanken om dygnetruntöppna förskolor – och satsningen på att hjälpa de boende i området. Kyrkan ska finnas med från födelsen till döden, menar A.R. Bernard, som frågade sig: “Hur kan vi göra skillnad?”

Bostäder och dygnetruntöppet dagis

Nu har planerna på den urbana byn finslipats, och projektet har utökats. I byn ska finnas tusentals bostäder med rimliga boendekostnader, en skola, en livsmedelsaffär, ett kulturcentrum, dygnetruntöppen förskola och äldreboenden. Här ska också finnas läkare, ett gym och grönområden. CCC kommer på alla sätt att vara en kyrka i byns centrum genom satsningen.

I kvarteren runt CCC bor i dag många som har svårt att få ekonomin att gå ihop, särskilt sedan hyrespriserna skjutit i höjden under senare tid. 33 procent av de boende här hör till den grupp som räknas som hårt belastade av de stigande hyreskostnaderna, det vill säga betalar mer än halva sin lön för att bo. Här kan projektet innebära att många fler har råd att bo kvar i området, och på så sätt minskar den så kallade gentrifieringen.

Det finns många andra fördelar med att på detta sätt skapa enheter i storstaden som är mer sammanhållna, menar A.R. Bernard: bland annat behövs det färre poliser när människor känner varandra och rör sig i kvarteren. “När det finns belysning, aktiviteter, affärer som har öppet och människor i rörelse finns det ´ögon på gatan´”, förklarar han.

Kan bli en förebild

Sammanhållningen ökar, och därmed trivseln. Han hoppas att församlingens “urbana by” kan bli en förebild för andra storstadsförsamlingar. Men, tillägger han, det måste vara en tillräckligt stor församling som står bakom, så att man kan klara av dessa ganska stora projekt ekonomiskt. Själv har A.R. Bernard en bakgrund inom bankvärlden, och han betonar vikten av att projekt har finansiering- den urbana byn i Brooklyn är ett projekt i miljardklassen. CCC samarbetar med en extern investerare, som står för hälften av byggkostnaderna.

Det finns flera liknande projekt på andra platser i USA. I Atlanta finns ett församlingsprojekt för billiga bostäder. I New York har även församlingen Allen Cathedral ett pågående projekt för att skapa billiga bostäder och äldreboenden. I Harlem finns “Nehemiah Program”, som syftar till att bygga bostäder i samarbete med staden New York, samt “Abyssinian Development Corp” som startades av en kyrka och har liknande inriktning.

Marken som CCC äger köpte de på 1980-och 1990-talet. Delar av marken används i dag av ett transportföretag, som har den som parkeringsplats. Men redan nästa år hoppas församlingen att byggandet kan dra i gång. Först ska dock planerna slutligen godkännas av staden.

---

Fakta: Största evangeliska församlingen i New York

  • CCC är den största evangeliska församlingen i New York med över 30 000 medlemmar.
  • Dess pastor A.R. Bernard fungerar som ett slags inofficiell ledare för de evangeliska kyrkorna i staden. Han är också styrelseledamot i rörelsen Promise Keepers.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig