Valet 2022

Ulf Kristersson från frikyrkoscenen: Lagen gäller alla - oavsett tro

Uttryckte sig starkare om integration än om klimatet

Även om Moderaterna har öppnat för att låta utreda dödshjälp, är partiledaren Ulf Kristersson själv skeptisk.
Det framkom när han på torsdagen frågades ut i Tångahallen i Vårgårda.

Ulf Kristersson var den tredje partiledaren som tog plats på scenen för att frågas ut av Britta Hermansson och Joakim Hagerius, vilket han själv berättade om på Facebook och Instagram.

Liksom för Annie Lööf och Jimmie Åkesson kretsade samtalet kring klimat, integration och religionens plats i samhället.

Flera frågor kopplades till Moderaternas idéprogram, så även frågan om aktiv dödshjälp – något som Moderaterna vill låta utreda. Hur rimmar detta, undrade Joakim Hagerius, med skrivningen om människan som “en unik varelse med ett okränkbart värde”.

– Att resonera tycker jag inte kan vara fel. Varje tid kommer att ställa den sortens komplicerade frågor, sa Ulf Kristersson, och pekade på “en stark individuell beslutanderätt” i Sverige.

Med det sagt, sa han, är dödshjälp “en genuint svår fråga”.

– Jag är personligen skeptisk och tror också att det finns många praktiska frågor, [som] förväntan på vem som ska [utföra] dessa saker.

– Det väcker komplicerade följdfrågor. Men jag skyr inte att man tittar på saker och ting.

Biståndetsmålet “en konstighet”

Mindre tveksamt uttryckte sig Moderatledaren kring en annan fråga som skapat oro i kristna led: ambitionen att slopa målet att avsätta 1 procent av BNI till bistånd.

– Vi tycker det är en konstighet att vi har en enda budgetpost i hela den samlade statliga ekonomin, där vi låser fast en fixerad procentandel av BNI, sa Ulf Kristersson.

– Vi kan inte ha en post som inte prövas på samma sätt som andra poster.

I stället vill Moderaterna ha “långsiktiga cykler av insatser” inom biståndet.

– Men jag vet att det är en känslig fråga, jag har respekt för det.

Klimatet

Samtalet började i det moderata idéprogrammets beskrivning av klimatförändringarna som “ett hot mot vår framtid” – något som utfrågarna inte tyckte avspeglade sig i Ulf Kristerssons valbudskap.

M-ledaren höll inte med om det, utan talade sig varm för företagens omställningsvilja och vikten av politiska lösningar och tekniska innovationer. Men han ville heller inte tala om behovet att göra uppoffringar på ett personligt plan.

– Vi ska inte behöva ställa om våra liv, sa han.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson intervjuas av Britta Hermansson och Joakim Hagerius.

Integration stort problem

Desto mer drastiskt uttalade sig Ulf Kristersson om integration, som kallas “vår tids ödesfråga” i partiets idéprogram.

Han beskrev hur “trångboddhet, analfabetism, dålig tandhälsa och myndighetsskräck” blivit nya problem i Sverige.

– Låt oss vara ärliga. I mycket hög grad är detta integrationsproblem, sa han, och beskrev ett utanförskap där “anda och tredje generationens invandrare också blir andra och tredje generationens bidragsberoende”.

– Det här är jag riktigt, riktigt rädd för. Det här kommer att skapa en uppdelning som jag tror ingen vill ha.

De lösningar han ser är minskad invandring, hårdare krav på att invandrare lär sig svenska och flyttar dit där det finns jobb.

Se Dagens partiledarsamtal med Ulf Kristersson från Uppsala pingst

Tro och tolerans

Ulf Kristersson – vars fru studerar till präst inom Svenska kyrkan – drog sig för att säga att nya svenskar borde förankras i den judisk-kristna tradition som betonas i partiets idéprogram. Men han menade att kunskap om Sveriges kultur och historia gör det lättare att förstå de värderingar som gäller i Sverige.

Moderatledaren betonade rätten både att ha och inte ha en religiös tro, liksom vikten av ömsesidig tolerans.

– Det kan inte vara så att man kommer med en annan tro och inte tolererar människor av vår tradition eller med vår tro. Och dessutom måste ju lagen måste gälla alla, oavsett vilken tro du har.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson intervjuas av Britta Hermansson och Joakim Hagerius.

---

Fakta: Partiledarutfrågningarna i Vårgårda

  • Just nu pågår Partiledarutfrågningarna i Vårgårda, även känt under namnet Vårgårda möte, arrangerat av Equmeniakyrkan.
  • Alla partiledare kommer att frågas ut, hittills har Annie Lööf, Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson varit på plats.
  • Utfrågningarna kan följas via Equmeniakyrkans olika digitala kanaler.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig