Nyheter

Baptister i Ukraina: Vi har förlorat 400 kyrkor

Det protestantiska trossamfundet har påverkats hårt av kriget - kyrkor förstörs och många på flykt

Kriget i Ukraina påverkar också landets trossamfund. Nu kommer siffror på hur baptistsamfundet blivit av med många kyrkor och även ledare.

– Sedan kriget startade, för sex månader sedan, har vi förlorat ungefär 400 baptistkyrkor, säger Yaroslav Pyzh, ledande inom samfundet i Ukraina, till Evangelical focus.

Det hela beror så klart på den brutala ryska krigföringen med bomber riktade mot civila vilket fått många ukrainare att fly. På så sätt har många församlingars arbete förstörts, vilket på en nationell nivå fått stora konsekvenser för baptistsamfundet.

Som Jeremia

Yaroslav Pyzh jämför situationen med Jeremia och den bibliska berättelsen om hur israeliterna återuppbyggde templet efter den babyloniska fångenskapen.

– Vår utmaning är liknande Jeremias, säger han.

I den här liknelsen handlar det inte om att återuppbygga templet, utan återuppbygga kyrkorna i Ukraina. Det handlar inte bara om själva byggnaderna, utan också att att återupprätta tilltron till Gud, menar den ukrainske kyrkoledaren.

---

Fakta: Religion i Ukraina

  • Ukraina är traditionellt ett land där ortodox kristendom är starkast.
  • Men flera protestantiska rörelser har etablerat sig i landet, ett exempel är baptistsamfundet.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig