Nyheter

Uppgift: Ja till omstridda reglerna för kyrkorna

Socialdemokraternas lagförslag om nya villkor för kyrkor som tar emot bidrag ser ut att få stöd i riksdagen, rapporterar tidningen Altinget

Riksdagens partier kommer med största sannolikhet att rösta igenom regeringens proposition om demokrativillkor för trossamfund. Lagförslaget har fått skarp kritik från flera kyrkliga företrädare som är rädda för kollektiv bestraffning och en ökad statlig styrning.

Det är under kulturminister Jeanette Gustafsdotters (S) ledning som regeringen har lagt fram ett förslag om att införa demokrativillkor för trossamfund som vill ta emot statliga bidrag. Kritiken mot förslaget har varit omfattande från kyrkligt håll. Ett problem som pekats ut är att om en enskild företrädare gör något olämpligt kan bidraget för ett helt samfund dras in. Andra har varnat för att kyrkor och samfund låter sig styras av staten då det införs ekonomiska incitament att bete sig på ett visst sätt.

Även om Jeanette Gustafsdotter på debattplats i Dagen påstår att det här lagförslaget enbart kommer att slå mot mer extrema former av religiösa grupper finns det bland kyrkliga företrädare en stor oro för vad som väntar.

Går igenom

Trots kritiken från trossamfunden, kommer propositionen med stor sannolikhet att röstas igenom. Det är Altinget som kommer fram till den slutsatsen efter att ha gjort en enkät med riksdagspartierna. Omröstningen i riksdagen kommer dock att ske först efter valet, där också ett valresultat måste väntas in.

I den enkät som Altinget har gjort finns det kritiska röster. Kristdemokraterna uppmanar exempelvis regeringen att backa ett steg då de tycker att åtgärderna staten vill sätta in mot samfunden är oproportionerliga, vilket tydliggjorts av partiets ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed i en debattartikel i Dagen.

Flera andra partier har enbart vissa invändningar när det gäller demokrativillkoren och kommer troligtvis försöka att få till en del justeringar längs vägen.

Vill skärpa kraven

M och SD är i grunden positiva till att det införs demokrativillkor för trossamfund, men båda partierna vill göra ytterligare skärpningar.

“Vi kommer sannolikt rösta för förslagen, men samtidigt kräva att åtgärder vidtas för att säkerställa att offentliga medel överhuvudtaget inte tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck, våldsbejakande extremism samt hat och intolerans mot hbtq-personer”, svarar Moderaterna i sitt enkätsvar till Altinget.

SD lägger i sitt svar till att statsbidrag inte får tillfalla extremister som motarbetar demokratiska värderingar.

Mer tid behövs

Miljöpartiet har varit med på början av denna resa, då det var under Alice Bah Kuhnkes tid som kulturminister som en utredning om demokrativillkor tillsattes. Frågan har också beretts under Amanda Linds tid som ansvarig minister, innan den sedan gick i arv till den S-regering vi har nu. Några direkta invändningar har inte Miljöpartiet i dag, men svarar Altinget att de måste sätta sig in mer i propositionen före omröstningen i riksdagen. Även Vänsterpartiet och Centerpartiet har en liknande inställning.

Altinget nämner också den intervju som Dagen gjorde nyligen med Annie Lööf där hon menade att demokrativillkoren också borde utvidgas och gälla kommunala bidrag.

---

Fakta: Demokrativillkor för trossamfund

  • Regeringen har lagt fram en proposition för att ställa krav på de trossamfund som tar emot pengar från staten.
  • Det rör sig om cirka 100 miljoner kronor årligen, ett stöd som alla trossamfund utom Svenska kyrkan kan få tillgång till.
  • Kravet som ställs är att leva upp till en viss demokratisk standard, vilket gjort att diskussionen handlar om var ribban ska läggas och vilka åtgärder som är lämpliga att tillämpa om ett samfund bryter mot reglerna.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig