Nyheter

Teologisk högskola söker ny rektor efter Niklas Holmefur

Ordförande Per Eriksson på ALT: Kommer att lyssna noga på ägarsamfundens synpunkter

Akademi för ledarskap och teologi, ALT, söker ny rektor efter Niklas Holmefur.
– Jag känner mig väldigt trygg med att vi kommer att nå fram till en bra lösning med Herrens hjälp, säger Per Eriksson, ordförande för ALT.

Som Dagen tidigare berättat byter Niklas Holmefur lärosäte från ALT med huvudsäte i Örebro, till Enskilda högskolan, EHS, i Stockholm. Processen med att hitta en ersättare på rektorsstolen har inletts.

– Precis som alla andra lärosäten i landet har vi ett system som är riggat för en situation som den här, säger ordförande Per Eriksson till Dagen.

Det system han talar om innebär att skolans prorektor Ulrik Josefsson träder in som tillförordnad rektor. Detta har redan skett, eftersom Niklas Holmefur är tjänstledig från sitt rektorsuppdrag för att arbeta med forskning.

Niklas Holmefur

Ulrik Josefsson beskriver situationen som “odramatisk” i det korta perspektivet. Han sköter den operativa ledningen av ALT under september och oktober.

– I november kommer Niklas Holmefur tillbaka helt enligt plan, och då återgår jag till mina ordinarie arbetsuppgifter, konstaterar Ulrik Josefsson.

Evangeliska frikyrkan, Pingst FFS och Svenska alliansmissionen är huvudmän för ALT. Dessa tre samfund har en nyckelroll i det som kommer att ske framöver.

– Det är naturligt att vi lyssnar noga på vad ägarsamfunden tycker och tänker. Jag har därför varit angelägen om att först få informera samfundsledarna om situationen och höra hur de ser på rektorsfrågan, berättar Per Eriksson.

– Vi ser det också som viktigt att lyssna in synpunkter från skolans medarbetare och personal.

Hur ser tidsplanen framåt ut?

– På vårt nästa ordinarie styrelsemöte den 26 september kommer frågan att vara högst på dagordningen. Det är styrelsen som utser rektor, förklarar ordföranden.

När slutar Niklas Holmefur som rektor på ALT?

– Formellt har han sex månaders uppsägningstid. Vi har kommit överens om att Niklas jobbar minst fram till årsskiftet så det är den tidsplanen vi utgår från i rekryteringsarbetet.

Öppnar för samarbete

Per Eriksson menar att situationen, både i det korta och det långa perspektivet, är under kontroll:

– Niklas Holmefur har gjort ett jättebra jobb men jag vill tro att detta kommer att bli bra både för Niklas i hans nya uppdrag på EHS och även på sikt för oss på ALT. Jag ser fram mot att detta kan öppna för ett samarbete med EHS.

Porträtt utomhus: Ulrik Josefsson, pingstteolog och prorektor för ALT, Akademi för ledarskap och teologi.

Spekulationerna om vem som kan tänkas bli Holmefurs efterträdare har redan börjat. På frågan om Ulrik Josefsson har märkt av detta blir svaret:

– Om du menar att folk har börjat fundera så är svaret att självklart har de gjort det. Det är alldeles naturligt att frågor väcks på skolan och hos andra som håller koll på det vi gör.

Är du själv en kandidat till rektorsuppdraget på ALT?

– Det är en fråga jag över huvud taget inte tar ställning till just nu. Jag är tillförordnad rektor och koncentrerar mig helt och fullt på det arbetet.

Men är du sugen?

– Som sagt, jag har bestämt mig för att inte fundera på den frågan. Vi har precis inlett ett nytt läsår och jag har annat att tänka på som måste gå först. Styrelsen äger frågan. Inte jag.

– Det vore olämpligt av mig att börja fundera i de banorna, och det är inte ett “socialdemokratiskt nej!”, säger Ulrik Josefsson med eftertryck.

Trygg med processen

Per Eriksson vill inte diskutera några namn på personer som kan vara aktuella. Han känner sig trygg med den process som på allvar inleds med styrelsemötet i slutet på september.

– I nuläget är det är inte aktuellt att kalla till ett extra styrelsemöte innan den 26 september. Vi känner oss trygga med den process som inletts.

– Vi har en ställföreträdande rektor som kan träda in efter årsskiftet, om det skulle behövas, säger han.

Fotnot: 1995 fick finansminister Göran Persson frågan om han ville bli partiledare för Socialdemokraterna. Svaret blev nej. Men nej blev ett ja när han året efter valdes till partiledare.

---

Fakta: Akademi för ledarskap och teologi

  • Grundades 2017.
  • Ansvarar bland annat för högskoleutbildning av pastorer och gör detta i samverkan med folkhögskolor och församlingar.
  • Pingst – fria församlingar i samverkan, Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen är huvudmän.
  • Har flera regionala studiecenter, bland annat, i Malmö, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Umeå.

---

Fler artiklar för dig