Nyheter

Delstater i Australien förbjuder hakkors i offentliga miljöer

Fler delstater planerar att göra samma sak – snart kan hälften av landets befolkning omfattas av den nya lagen

New South Wales, som är Australiens största delstat sett till antalet invånare, har klubbat igenom en lag som förbjuder hakkors på offentlig plats.

Med stor majoritet klubbades lagen igenom i delstatsparlamentet. Därmed följer New South Wales, där bland annat landets mest folkrika stad Sydney ligger, det beslut som delstaten Victoria tog i juni.

I båda delstaterna är det enligt lag förbjudet att visa hakkors, eller svastikor som de också kallas, i offentliga miljöer, rapporterar Religion News.

Ytterligare två delstater – Queensland och Tasmanien – uppges ligga i startgroparna för att fatta samma beslut.

Om så sker innebär det att hälften av Australiens åtta delstater, som tillsammans har större delen av Australiens hela befolkning inom sina områden, har infört nolltolerans mot hakkors i laglig mening.

En ledare för en judisk organisation i New South Wales beskriver det som en historisk dag för delstaten:

– Nazistiska symboler är en inkörsport till våld och används som ett sätt att rekrytera människor till extremistiska rörelser, säger Darren Bark.

– Att förbjuda sådana symboler är sedan länge efterfrågat och en åtgärd som verkligen är nödvändig i vår delstat. Äntligen ställs förövarna till svars, säger en påtagligt nöjd Darren Bark.

Lagen tillåter dock att hakkors får synas i vissa sammanhang. Som till exempel i skolan och på akademiska lärosäten och i vissa religiösa sammanhang.

Nazistisk symbol

Hakkorset är en urgammal symbol som förekommit i kulturer i alla världsdelar utom i Oceanien. I västvärlden har den framför allt kommit att förknippas med nazismen och dess brott mot mänskligheten.

Australien har drygt 23 miljoner invånare.


Fler artiklar för dig