Nyheter

Indiens regering: Kristna attackeras inte

Avfärdar uppgifter om riktat våld mot kristna som “antaganden”

I en inlaga till Högsta domstolen går Indiens regering går hårt åt de kristna företrädare som vill att myndigheterna låter utreda våldsdåd mot kyrkor och enskilda kristna.

Omkring 200 attacker mot kristna har rapporterats in under årets första fem månader i Indien. Det hävdar de kristna företrädare som i en begäran till Högsta domstolen kräver att dåden utreds och att polisen blir bättre på att skyddar kyrkorna.

Den indiska regeringen ställer sig dock kallsinnig till denna vädjan.

Uppgifterna om våldsdåd grundar sig på “halvdana och egennyttiga fakta och egennyttiga artiklar och rapporter […] baserade på enbart antaganden,” skriver inrikesdepartementet i en inlaga till domstolen, uppger Hindustan Times.

Petitionen till Högsta domstolen har lämnats in av den katolske ärkebiskopen Peter Machado, av organisationen National Solidarity Forum, som arbetar med våldsutsatta kristna, och av Indiens Evangeliska förbund, som ingår i Evangeliska världsalliansen.

Rapport med drygt 500 incidenter

De kristna företrädarna hänvisar bland annat till en rapport från Indiens Evangeliska förbund, med uppgifter om 505 enskilda incidenter under 2021. Regeringen har redan tidigare avfärdat många av dessa dåd, och gör det även i sin inlaga till Högsta domstolen.

“I en del fall har man kategoriserat ärenden som är av rent kriminell natur och som bottnar i personliga konflikter, som våld riktat mot kristna,” skriver inrikesdepartementet, som anar dunkla motiv bakom talet om attacker mot kristna.

“Det verkar finnas en dold agenda när det gäller att lämna in sådana bedrägliga framställningar, skapa oro i hela landet och kanske i syfte att få hjälp från utlandet för att lägga sig i vår nations interna angelägenheter,” skriver inrikesdepartementet i sitt svar till Hösta domstolen, enligt Hindustan Times.

Lagar mot tvångskonvertering

USA-baserade International Christian Concern (ICC) kritiserar den indiska regeringens svar i ett skapt uttalande.

“I stället för att ta itu med svåra brott mot de mänskliga rättigheterna i det egna landet, verkar den indiska regeringen mer intresserad av att upprätthålla en bild av ett harmoniskt och mångreligiöst samhälle. Men denna taktik är bara en fasad, vilket stora delar av det internationella samfundet börjat inse, är ”, skriver ICC.

Kristna utgår bara 2,3 procent av Indiens befolkning, medan hinduerna utgör 80 procent. Flera delstater har antagit lagar som förbjuder “tvångskonvertering” till kristendom.

Radikala hinduiska nationalister använder ofta dessa lagar som förevändning för att angripa kristna, skriver Christian Post i en artikel om ärendet i Högsta domstolen.

“Indiens anti-konverteringslagar är inte ägnade att skydda religionsfriheten, utan snarare ett verktyg för regeringen att förtrycka och straffa religiösa minoriteter,” säger Jeff King, som leder International Christian Concern.

Fler artiklar för dig