Nyheter

Alla partiledare ville ta emot Guds välsignelse

“När vi som kyrka för ett öppet samtal om politiska frågor så är vi fortfarande är kyrka”

Partiledarsamtalen i Vårgårda avslutades med att hedersgästen fick ta emot Guds välsignelse.
– Alla fick frågan innan, berättar Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare för Equmeniakyrkan, som gläds över att alla tackade ja.

Den som följt partiledarutfrågningarna i Vårgårda har noterat att i slutet av varje utfrågning har partiledaren blivit välsignad. Det är Joakim Hagerius som läst den välkända aronitiska välsignelsebönen att Herren ska vända sitt ansikte till dig, för att sedan avslutat med ett korstecken i Faderns, Sonens och den Helige andes namn.

Samtliga åtta partiledare som varit på plats har tagit emot denna välsignelse, troende som icke-troende.

Varför valde ni att välsigna partiledarna?

Joakim Hagerius säger att klostret i Bose kan fortsätta växa trots att grundaren Bianchi tvingas lämna.

– För att de här partiledarutfrågningarna sker inom ramen för en gudstjänst. Vi inleder med bibelläsning och bön, vi har kollekt och psalmsång och avslutar också med bön och en välsignelse, säger Joakim Hagerius till Dagen.

– Jag tycker att det är viktigt att när vi som kyrka för ett öppet samtal om politiska frågor så är vi fortfarande är kyrka. Vi blir inte en politisk plattform, därför tycker jag att det är så viktigt att hålla fast vid den här liturgiska ramen.

Var det frivilligt att ta emot Guds välsignelse?

– Ja, vi har frågat alla partiledare om detta innan vi möts så att de känner sig bekväma. Hade någon sagt nej hade jag i stället uttalat välsignelsen till alla som var på plats, säger Joakim Hagerius och lägger till att då hade partiledaren åkt med på köpet ändå.

Men, konstaterar Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, alla partiledare har varit positivt inställda, vilket han tycker är glädjande. Han säger också att även om de kommer till Vårgårda i egenskap av partiledare som ska representera sitt parti så tar de emot Herrens välsignelse personligen.

– Det är tydligt att det är en människa som står där och som behöver ett vänt ansikte till sig och en välsignelse från Gud.

Joakim Hagerius säger att flera partiledare i efterhand också uttryckt sin tacksamhet och sagt sig uppskatta det här momentet.

Vissa mer vana

Det är också enkelt att notera att vissa partiledare är mer vana vid gudstjänstens språk än andra, såväl Märta Stenevi (MP) som Ebba Busch (KD) har vuxit upp i kyrkliga miljöer och gjorde själva korstecknet efter att ha tagit emot välsignelsen. Även i själva utfrågningen har det i varierande avslöjats hur pass vana partiledarna är att tala om tro och religion.

– I alla samtalen händer det något när vi kommer till religionsdelen, menar Joakim Hagerius.

Equmeniakyrkan arrangerar Partiledarutfrågningarna i Vårgårda inför riksdagsvalet 2022.

Han förklarar att när de pratat om klimat och integration utgår partiledarna från sina manifest och dokument. Men flera partier har inte skrivit ned sin grundhållning i frågor som berör religion.

– Då har de inte längre några färdiga talepunkter att hålla sig till.

En bildningsresa

Joakim Hagerius menar att samtalen därför blivit mer öppna och i vissa fall har det även blivit något av en bildningsresa som hållits inför öppen publik, där partiledarna har fått möjlighet att reflektera över frågor som de annars inte brukar prata om.

– Det är en väldigt stor skillnad i att sitta på sitt arbetsrum och läsa ett dokument jämfört med att stå där mitt i en stor kyrka med så många människor och reflektera över frågor offentligt, säger Joakim Hagerius.

– För oss har det heller inte varit viktigt att fråga om de tror på Gud eller inte, utan kolla om det finns ett språk och en personlig förståelse för den här typer av frågor.

---

Fakta: Partiledarutfrågningarna i Vårgårda

  • Alla partiledare har den senaste tiden varit på plats i västgötska Vårgårda för att frågas ut av Equmeniakyrkans pastorer Britta Hermansson och Joakim Hagerius, ett evenemang tidigare känt under Vårgårda möte.
  • Samtalen är inom ramen för en gudstjänst och går att se i efterhand på Equmeniakyrkans olika digitala kanaler.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig