Nyheter

Alla partier utom SD stöder tvåstatslösning

Palestinagrupperna har undersökt partiernas inställning till konflikten Israel/palestina-konflikten

När Palestinagrupperna publicerar sin valenkät hamnar två riksdagspartier i topp: Miljöpartiet och Vänstern. Partierna anser att “sanktioner mot Israel bör införas och att EU:s handelsavtal ska avbrytas”, för att framsteg ska nås i konflikten med palestinierna.

Palestinagrupperna har ställt en lång rad frågor till riksdagspartierna, plus Feministiskt initiativ, om konflikten mellan Israel och Palestina.

Partierna har bland annat fått svara på hur de anser att fred ska uppnås, och hur de ser på “Israels femtonåriga blockad av och upprepade militära angrepp mot Gaza” och på “expansionen av illegala bosättningar och tvångsfördrivningen av palestinier”.

Mp, V liksom Fi, “tar tydligt ställning för att det internationella samfundet behöver sätta press på ockupationsmakten för att framsteg ska kunna göras” och anser att sanktioner mot Israel bör införas och att EU:s handelsavtal ska avbrytas, skriver den ideella organisationen i en sammanfattning.

V och Fi vill att Sverige agerar för ett militärt embargo gentemot Israel inom EU, medan MP uttrycker kritik mot det svenska militära samarbetet med Israel i form av inköp av krigsmateriel.

KD: Jerusalem Israels huvudstad

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna säger sig stödja en tvåstatslösning “som bygger på principen om två fria och demokratiska stater som lever fredligt sida vid sida inom säkra och erkända gränser”, konstaterar Palestinagrupperna.

“Kristdemokraterna hävdar dock att den palestinska sidan kategoriskt säger nej till fredssamtal,” tillägger Palestinagrupperna – en åsikt som förs fram också av SD.

Sammanfattningen noterar också Kristdemokraternas syn på Israel som Mellanösterns enda demokrati, samt partiets önskan att Sverige erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.

SD i botten

Över lag går bottennoteringen till Sverigedemokraterna, enligt Palestinagrupperna.

“Sverigedemokraternas svar är över huvud taget inte underbyggda av fakta. Mycket av det som påstås är direkt felaktigt. Om [S]verigedemokraternas svar är tunna på fakta, innehåller de desto mer retorik och hätska anklagelser”, skriver man.

Bland annat anser SD att Amnesty, och andra organisationer som anser att Israel kan beskyllas för apartheid, kan betecknas som antisemitiska.

Alla partier utom V, MP och Fi anser att det antingen inte är konstruktivt att använda begreppet apartheid i relation till Israel, eller att det inte är korrekt.

Detsamma gäller inställningen till bojkott av Israel som metod att nå diplomatiska framsteg, där alla utom MP, V och Fi är negativa.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig