Nyheter

Europas största pingströrelse siktar framåt - efter 100 år

Flyktinghjälp, romer och många ungdomar i över 3 000 församlingar

Det är Europas största nationella pingströrelse med närmare 400 000 medlemmar i 3 300 församlingar – och med många romer. Nu firar pingstkyrkorna i Rumänien 100-årsjubileum och tar sats för framtiden. Samtidigt har stora rumänska migrantförsamlingar bildats i London, Paris, Rom och Aten.

På en fotbollsstadion i staden Arad i västra Rumänien firades jubileet med drygt 10 000 besökare i helgen. Den rumänska pingströrelsen står just nu i fullt arbete med att ta emot flyktingar från grannlandet Ukraina, och har en viktig roll att förmedla hjälp in till den krigsdrabbade befolkningen från kristna runt omkring i Europa.

– Vi var bland de första som tog oss till ukrainska gränsen för att hjälpa. Många rumänska pingstvänner har tagit emot flyktingar i sina hem och i kyrkorna, säger pastor Ioan Bochian, som leder en församling i huvudstaden Bukarest och i många år har ingått i den rumänska pingstledningen.

Ungt inslag

De senaste tjugo åren har antalet romska församlingar inom rörelsen ökat kraftigt, och i dag räknas omkring en tiondel av medlemmarna i pingstkyrkorna vara romer.

Ioan Bochian säger sig samtidigt vara glad för många ungdomar i församlingarna och en stor kristen skolverksamhet med 100-tals daghem, grundskolor, gymnasier och universitet på kristen grund som pingströrelsen driver i landet. Hans egen församling ansvarar exempelvis för en gymnasieskola med 150 elever i fyraårig utbildning.

– Det här gör att vi ser ljust på framtiden. Under många år har vi översatt musik från USA, men numera har vi också unga kristna som skapar egen musik här i Rumänien, uppger han.

Har varit med i ledningen för pingstunionen i flera år.

Kontakter med Sverige

I slutet av augusti var Ioan Bochian på besök i Stockholm och träffade ett nätverk av drygt 200 europeiska pingstledare. Han är glad för stöd från Sverige och Skandinavien inte minst under de hårda kommuniståren. Då fanns svenskar som smugglade in biblar till de kristna i Rumänien och missionärer från Sverige har sedan arbetat på olika sätt in i landet.

– Den kommunistiska förföljelsen från 1960-talet och framåt förbjöd evangelisation och bibelspridning. Församlingar stoppades för att de var små och inte nådde upp till ett visst antal medlemmar. Men mycket av det som drabbade pingstvännerna fick samtidigt församlingarna att bli starka och växa med otrolig hastighet.

– Från 25 00 medlemmar 1950 fördubblades antalet varje årtionde, och innan revolutionen 1989 var vi 300 000 pingstvänner, berättar Ioan Bochian.

Utmaning med kulturskillnader

Han är tacksam till stödet från kristna i Västeuropa, men tror samtidigt att en del i väst kan uppfatta de rumänska pingstförsamlingarna som ibland konservativa, lagiska och lite annorlunda i både klädstil och manifestationer. Skillnader i kultur och teologi kan vara en utmaning i kontakterna, menar pastor Bochian.

EU-medlemskapet 2007, och ökad rörlighet, har gjort att många rumäner på senare tid har lämnat landet – ett av de fattigaste inom EU – i förhoppningen om att hitta en bättre levnadsstandard på annat håll. Även pingstvänner har flyttat och då bildat rumänska, karismatiska migrantförsamlingar dit de anlänt.

I London finns ett 20-tal rumänska pingstförsamlingar i dagsläget, och de största pingstförsamlingarna i städer som Paris, Bryssel, Rom, Aten och Dublin är rumänska.

Satsar på mission

Även i Sverige finns rumänska pingstförsamlingar, exempelvis utanför Helsingborg. Det internationella missionsengagemanget har också tilltagit sedan 1990-talet.

Vid 100-årsjubileumet i Rumänien medverkade bland andra svenske Europamissionären Pelle Hörnmark.

Bild tagen i fotbollsstadion.

---

Fakta: Pingstunionen i Rumänien

  • 1922 bildades den första pingstförsamlingen i Paulis, Arad, i västra Rumänien, i vardagsrummet hemma hos en familj efter att en kvinna upplevt gudomligt helande. Den helige Andes närvaro präglade gruppen.
  • Svenske Österrikemissionären Georg Steen förrättade senare det första troendedopet i församlingen, under ett besök i Rumänien.
  • 100 år senare har rörelsen upp emot 400 000 medlemmar i 3 300 församlingar i landet. Dessutom kanske 100 000 i “diasporan” i Europa och USA. Andra siffror talar om betydligt fler pingstvänner både i och utanför landet, en del av dem oregistrerade.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig