Nyheter

Ärkebiskopen på påvligt möte om vetenskap i Rom

Deltog i möte om hur vetenskap kan bidra till utveckling och fred

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén var på plats när Påvliga vetenskapsakademin samlades nyligen för att tala om hur vetenskap kan bidra till utveckling och fred. Hon träffade även påve Franciskus.

Vetenskapsakademins plenarsession ägde rum i Vatikanen den 8-10 september, och hade temat “Grundläggande vetenskap för mänsklig utveckling, fred och planetens hälsa”.

“Ett gott exempel på vad grundläggande vetenskap kan uppnå, är den snabba utvecklingen av covid-vaccin tack vare det decennielånga studiet av budbärar-RNA, vilket ursprungligen hade andra syften,” skriver påvliga vetenskapsakademin om plenarmötet.

En av dem som inbjudits att hålla en kortare föreläsning under plenarmötet var Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, som begav sig till Rom direkt efter Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe.

– Jag talade om filosofiska och teologiska perspektiv på naturvetenskap, berättar hon för Dagen.

– Den naturvetenskapliga forskningen hänger ju allt tydligare ihop med de existentiella, filosofiska frågorna. I synnerhet klimatforskarna ser att civilsamhället och trossamfunden kan bidra med den motståndskraft och inspiration som krävs för att vi ska kunna möta klimatförändringarna med en förändrad livsstil, så där finns en stor beredskap för dialog.

Forskning om åldrandet

Under plenarmötet, som fungerar som inspiration och kunskapsutbyte för ledande naturvetenskapliga forskare, presenterades framsteg inom bland annat transplantationsvetenskapen, forskning om åldrandet och om hållbarhet.

– Fokus är på vetenskap. Men det är naturligtvis föredömligt att man på så hög nivå också bereder plats för filosofiska och teologiska aspekter, säger Antje Jackelén.

På lördagen talade påve Franciskus till deltagarna om hur man bäst kan använda grundläggande vetenskap för att lösa några av världens mest angelägna utmaningar, så som klimatförändringar och pågående krig, rapporterar Vatikanradion.

“Kyrkan välkomnar och uppmuntrar en passion för vetenskaplig forskning, som ett uttryck för kärleken till sanning och till kunskap om världen, både på makro- och mikrokosmisk nivå, och om livet i all dess symfoniska storslagenhet”, sa påven i sitt anförande.

---

Fakta: Påvliga vetenskapsakademin

  • Föregångare till den påvliga vetenskapsakademin var Accademia dei Lincei, grundad av bland andra Galileo Galilei 1603.
  • I sin nuvarande form grundades vetenskapsakademin av påve Pius XI 1936.
  • Akademins uppdrag är att främja kunskapsutbyte och framsteg inom naturvetenskaperna. Medlemmarna träffas vartannat år vid ett plenarmöte.
  • Medlemmarna utgörs av företrädare för olika discipliner och tillsätts oberoende av religiös tillhörighet.
  • Bland akademins tidigare medlemmar återfinns Stephen Hawking, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg och Erwin Schrödinger, liksom den svenske kemisten och Nobelpristagaren Sune Bergström.
  • I januari 2011 utsågs för första gången en icke-katolik till ordförande, nämligen protestanten Werner Arber, Nobelpristagare i medicin 1978.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig