Utrikes

Dubbelt så många judar flyttade till Israel

Rysslands anfallskrig mot Ukraina spär på migrationen till Israel – och den når toppnivåer. Tillströmningen av både ryska och ukrainska judar är stor.

Invandringen till Israel har inte varit så här stor på två decennier, och tre fjärdedelar består av ryska och ukrainska medborgare.

Under det senaste judiska kalenderåret flyttade 60 000 judar till Israel, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med föregående år då 28 000 registrerades. Det framkommer i ett uttalande som Israels migrationsdepartement publicerade inför det judiska nyåret, Rosh Hashana.

Enligt departementet är nästan 50 procent av de nyinvandrade ryssar och 25 procent ukrainare.

Israels så kallade återkomstlag säger att alla med minst en judisk far- eller morförälder har rätt till israeliskt medborgarskap.

Dessutom rapporterar israeliska medier att ryska judars försök att migrera till Israel har ökat ytterligare sedan den ryske presidenten Vladimir Putin i onsdags beordrade en partiell mobilisering i Ukraina. Dessa uppgifter har dock inte bekräftats officiellt.

Efter Ryssland och Ukraina står USA och Frankrike för flest nyanlända i Israel, med sex respektive fyra procent.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig