Nyheter

Svenska kyrkan vill ha fortsatt feministisk utrikespolitik

I en ny rapport presenterar Act Svenska kyrkan sju förslag till den kommande regeringen

I väntan på att en ny regering ska ta plats väljer Svenska kyrkan nu att presentera sina önskemål om var prioriteringarna ska ligga i utrikespolitiken. Bistånd, demokrati, klimat och jämställdhet är några av punkterna.

“En politik för världen”, heter den 12-sidiga rapport där Act Svenska kyrkan presenterar sina önskemål för den svenska utrikespolitiken. Den svenskkyrkliga biståndsorganisationen har kokat ned förslagen till sju huvudrubriker, som i sin tur innehåller flera förslag.

Den kanske viktigaste punkten handlar om biståndet, där Act Svenska kyrkan trycker på för att vi ska bevara enprocentsmålet. Frågan är högst aktuell, i och med att både M och SD vill sänka biståndet medan KD och L vill ha det kvar på nuvarande nivå. Det här har på förhand beskrivits som en av de svåraste frågorna att komma överens om, då man på högersidan under Ulf Kristerssons (M) ledning nu förhandlar fram vilken politik som ska gälla.

Progressiva förslag

På Act Svenska kyrkans önskelista för den kommande regeringens utrikespolitik finns satsningar för att stärka civilsamhället och de vill också att Sverige höjer sina klimatambitioner.

Att Svenska kyrkan är en progressiv kyrka jämfört med många andra trossamfund lyser igenom i förslagen, framför allt när det kommer till synen på jämställdhet och kvinnors rätt till sin egen sexualitet.

“Diskriminerande lagstiftning försvårar för kvinnor att förvärvsarbeta eller äga och ärva land och annan egendom. Även om den nationella lagstiftningen ger alla människor samma rättigheter, så övertrumfas den i många fall av religiös familjelagstiftning som ofta är djupt diskriminerande mot kvinnor och flickor”, skriver Act Svenska kyrkan i sin rapport.

“Detta får stora konsekvenser för deras kroppsliga integritet och möjligheter att försörja sig, röra sig fritt eller att välja att ingå eller lämna äktenskap.”

Feministisk politik

Svenska kyrkan målar i sin rapport upp kulturella och religiösa normer som en bromskloss för bland annat kvinnors och hbtq-personers rättigheter. De resonerar också att religiösa aktörer därför har ett stort ansvar när det gäller att förändra attityder och få till en annan utveckling.

Här menar de att Sverige kan vara med och påverka, och Act Svenska kyrkan anser att vi via vår utrikespolitik redan har varit en viktig aktör.

“Den feministiska utrikespolitiken har fått stort genomslag i utrikesförvaltningens alla delar”, konstaterar de i rapporten.

Oavsett om en högerregering väljer att behålla själva begreppet feministisk utrikespolitik eller inte, så önskar Act Svenska kyrkan att det praktiska arbetet med jämställdhet, jämlikhet och sexuell och reproduktiv hälsa ändå kommer att prioriteras på ett liknande sätt som tidigare.

---

Fakta: Act Svenska kyrkans sju punkter

  • Håll fast vid enprocentlöftet, och låt bistånd vara bistånd.
  • Utveckla demokratisatsningen och stå upp för ett fritt och oberoende civilsamhälle som försvarar demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Håll i och vässa Sveriges starka stöd för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Försvara den humanitära rätten och stöd de krisdrabbades egna förebyggande och akuta insatser.
  • Höj Sveriges klimatambitioner och dubbelräkna inte klimatfinansiering och bistånd.
  • Hjälp länder att investera i social trygghet för alla efter covidkrisen.
  • Stå upp för det multilaterala samarbetet, stärk uppföljningen och dela makten med lokala organisationer.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig