Nyheter

Trots protester - nu tillåts kompostering av döda

”Skapar andlig, känslomässig och psykologisk distans till den avlidna”

Kalifornien har som femte delstat i USA lagstiftat om att mänskliga kvarlevor i framtiden ska kunna komposteras. Metoden ses som särskilt miljövänlig, men har fått delstatens katolska biskopar att protestera.

Kaliforniens guvernör, demokraten Gavin Newsom undertecknade Lagen om begravningsplatser och begravning den 18 september, berättar Christian Post.

Lagen säger hur kyrkogårdar ska gå till väga för att låta kompostera mänskliga kvarlevor när tekniken väl införs i början av 2027.

Processen går ut på att kroppen läggs i ett kärl av stål, fyllt med flis, alfalfa och halm. Under drygt 30 dagar vrids kärlet runt, medan kvarlevorna bryts ner till jord av mikrober. Därpå kan de efterlevande till exempel välja att sprida ut jorden i sin trädgård.

Av de fem delstater som tillåtit metoden - Colorado, Oregon, Washington och Vermont - är det bara i Colorado som lagen uttryckligen förbjuder att den komposterade jorden används för odling av föda för människor.

Samma teknik används redan för boskap, och bortsett från att den uppges leda till mindre klimatutsläpp än kremering, pekar tillskyndarna på att den löser problemet med överfyllda begravningsplatser.

Kyrkan kritisk

Katolska kyrkan har varit mycket kritisk mot tanken på kompostering av människors kvarlevor, vilket dock inte påverkat lagstiftarna.

Kathleen Domingo, generalsekreterare för Katolska biskopskonferensen i Kalifornien, menar att metoden är ovärdig och skapar “en olycklig andlig, känslomässig och psykologisk distans till den avlidna”, skriver Catholic News Agency.

Katolska kyrkan tillåter att avlidna kremeras, men understryker att askan inte ska spridas eller förvaras i privata hem, utan läggas att vila på en kyrkogård eller i en kyrka.

När Kyrkans tidning för drygt två år skrev om metoden trodde Ulf Lernéus, förbundsdirektör på Sveriges auktoriserade begravningsbyråer, att den på sikt skulle komma till Sverige.

– Kremation har funnits sedan 1887 så det kunde väl vara trevligt med ytterligare ett alternativ i Sverige, sa han.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig