Nyheter

Nu tar Immanuelskyrkan beslut om att viga samkönade par

På söndag kväll kan EFK-församlingen Immanuelskyrkan i Örebro fatta beslut om historisk omsvängning. Föreståndaren Johan Arenius: ”Vi har processat det här länge och kan inte vänta längre.”

Immanuelskyrkan i Örebro kan bli första församlingen inom Evangeliska frikyrkan som säger ja till att viga samkönade par. Beslut i äktenskapsfrågan ska fattas vid ett församlingsmöte på söndag kväll.
– Vi går lite i otakt med rörelsen, men vi har processat det här länge och kan inte vänta längre, säger pastorn och föreståndaren Johan Arenius.

Det är ännu så länge en öppen fråga vilket beslut Immanuelskyrkan i Örebro landar i. Men om ett av församlingsledningens båda förslag går igenom sker ett historiskt skifte kring praktiken i vigselfrågan, då det blir möjligt för pastorer i församlingen att framöver viga samkönade par, i stället för bara en man och en kvinna.

I det förslaget till församlingsordning byts orden “man och kvinna” ut mot “paret” eller “makarna” utan några efterföljande könsbestämmande ord. När en provomröstning skedde i församlingen i mars 2021 ville 80 procent av de 293 svarande medlemmarna införa äktenskap för homosexuella.

Inga samkönade på kö

På söndag kväll ska den slutna omröstningen genomföras och resultatet presenteras. Enligt Johan Arenius kan det då, beroende på utfall i omröstningen, bli möjligt att viga två män eller två kvinnor inför Gud i kyrkan (EFK saknar däremot juridisk vigselrätt). Men som det är i dagsläget står inga samkönade par på kö för en sådan vigsel, uppger han.

– Det kommer dröja innan första vigseln, det är min gissning. Men det är en styrka att kunna hantera frågan innan den blir akut, säger Johan Arenius.

Oavsett söndagens omröstning betonar han att församlingens beslut från 2017 står kvar, då man bejakade att församlingen lever med goda bibeltolkningar för både en klassisk och en utvidgad äktenskapssyn bland medlemmarna.

Johan Arenius utanför Immanuelskyrkan, Örebro.

Hur olika kan man tycka?

Inom Evangeliska frikyrkan pågår just nu en process i samfundet kring samkönade relationer som ännu inte är avslutad. Så sent som i lördags hölls ytterligare en gemensam processdag med frågan hur olika man kan tycka i olika församlingar, och ändå hänga ihop i en rörelse. Johan Arenius var med och berättade om Immanuelskyrkans färdväg.

Frågan om samkönade relationer är en av de mest laddade inom EFK och andra frikyrkor just nu. Så här långt har EFK-församlingarna hållit ihop om att det är det traditionella äktenskapet mellan man och kvinna som praktiseras. Men åsikterna verkar spreta – också bland medlemmarna inom en och samma församling.

Jobbat med frågan länge

Johan Arenius medger att Immanuelskyrkan går lite i otakt med EFK-rörelsen. Han säger samtidigt att församlingen vill vara “centrumorienterad”, där Jesus som enda vägen till Gud är mer centralt än äktenskapsfrågan.

– Vi har jobbat med den här frågan i drygt 25 år nu. Det är inte helt ologiskt att vi behöver komma fram till någon form av beslut. Vi har avvaktat rörelsen under rätt lång tid, och har fått väga för och emot. Nu är det läge för oss. Vi har samtidigt hela tiden haft en nära dialog med EFK-ledningen och vill i högsta grad vara en rörelseförsamling.

Johan Arenius säger att Immanuelskyrkan i Örebro vill fatta beslut innan det är dags att flytta in i en nybyggd kyrka första adventshelgen.

Pastorn lyfter vidare fram att församlingen under processen har stärkt synen på äktenskapet när det gäller synen på trohet, tvåsamhet och att vara ett bibliskt förbund. I den meningen kan en del nog se dem som mer konservativa än många andra, även om könen inte finns med här, säger han.

---

Fakta: Immanuelskyrkan i Örebro
  • Har cirka 780 medlemmar.
  • Del av Evangeliska frikyrkan (EFK).
  • Inviger ny kyrka på 3 000 kvadratmeter och 70 lägenheter första advent.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig