Nyheter

Erik Eckerdal blir ny biskop i Visby stift

I rollen innebär också ett ansvar för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar

Det var inget snack om saken. I det avgörande biskopsvalet fick Erik Eckerdal 76 procent av rösterna och är därmed Visby stifts kommande biskop.

Erik Eckerdal, direktor på Samariterhemmet i Uppsala, kommer att bli Svenska kyrkans nästa biskop. Det står klart efter att han fått 76 procent av rösterna i det avgörande biskopsvalet i Visby stift, där den enda kvarvarande motkandidaten var Jakob Tronêt.

Erik Eckerdal kommer att vigas till biskop den 15 januari i Uppsala för att sedan tas emot i Visby den 21, skriver stiftet i ett pressmeddelande. Han efterträder därmed Thomas Petersson, som tidigare år fick stor uppmärksamhet då han avkragades som biskop efter att en långvarig utomäktenskaplig relation uppdagats.

Benjamin Ulbricht, präst i Visby stift avlägger sin röst i biskopsvalet på plats inne i domkyrkan.

Fem aspekter

Erik Eckerdal har under valprocessens gång sagt att han vill prioritera fem aspekter av kyrkans liv; teologi och undervisning, andligt liv, ekumenik, diakoni samt ekonomi. Som biskop i Visby stift har man också ansvar för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), där den blivande biskopen vill se vissa förändringar, där SKUT på ett tydligare sätt införlivas i stiftets verksamhet.

Som Dagen tidigare skrivit om kan Erik Eckerdal kanske få med sig sin bror in i biskopskollegiet, då Jan Eckerdal ser ut att ha goda chanser att bli ny biskop i Linköping. Redan i dag finns det ett brödrapar som är biskopar i Svenska kyrkan, nämligen Martin och Fredrik Modéus, där Martin inom kort kommer att vigas till ny ärkebiskop.

---

Fakta: Visby stift

  • Visby stift är en av Svenska kyrkans 13 stift.
  • Det har varit ett eget stift sedan 1500-talet och Erik Eckerdal kommer att bli biskop nummer 20 på posten.
  • Förutom att vaka över kyrkolivet på Gotland har biskopen i Visby även ett särskilt ansvar för utlandskyrkan.

---

Fler artiklar för dig