Nyheter

Många USA-latinos lämnar Katolska kyrkan

Samtidigt har många i gruppen aldrig varit katoliker

Nästan hälften av icke-katolska latinos i USA har tidigare varit katoliker, men lämnat katolicismen, enligt en amerikansk undersökning.

4 av 10 icke-katoliker bland latinos i USA har tidigare varit katoliker, men lämnat Katolska kyrkan. Det visar en ny enkätundersökning som genomförts av NBC News/Telemundo bland 1 000 latinos, rapporterar nyhetsbyrån Religions News Service (RNS).

48 procent av dem svarade att de såg sig själva som katoliker, 25 procent att de såg sig själva som protestanter, 1 procent vardera som muslimer eller judar, 6 procent som något annat och 18 procent att de inte såg sig själva som religiösa. 1 procent uppgav att de var osäkra på sin religion.

Det innebär att drygt hälften, 52 procent, av de svarande inte ser sig själva som katoliker.

Det är alltså bland dessa som 4 av 10 uppger att de tidigare varit katoliker.

Över hälften var aldrig katoliker

Jonathan Calvillo, forskare vid Emory’s Candler School of Theology i delstaten Georgia, framhåller att 6 av 10, alltså över hälften, i denna grupp av icke-katolska latinos följaktligen heller aldrig har varit katoliker. En del av dessa har vuxit upp i protestantiska hem, medan en del vuxit upp i hem som inte varit präglade av religion.

Gruppen latinos i USA bestod enligt amerikanska myndigheter år 2020 av 62 miljoner människor och är den snabbast växande minoriteten i USA. Med tanke på det relativt låga antalet svarande i undersökningen – 1 000 personer – kan tillförlitligheten för resultatet ha vissa svagheter.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig