Nyheter

Fysiskt frisk 23-åring fick dödshjälp i Belgien

“Fullständigt chockerande att en fysiskt fullt frisk, men traumatiserad, 23-åring fick dödshjälp i stället för annan typ av hjälp.”

En ung kvinnas död väcker nu uppmärksamhet. Shanti De Corte fick hjälp med läkarassisterad självmord efter att ha drabbats av en djup depression i kölvattnet av ett IS-dåd i Bryssel. En kristen organisation reagerar starkt: Chockerande!

Det var när hon var 17 år som Shanti De Corte befann sig på Bryssels flygplats då Islamiska staten utförde ett av sina terrorattentat. 32 personer dödades och många skadades. Även om Shanti De Corte själv inte drabbades fysiskt vid attentatet påverkades hon ändå starkt av händelsen, där hon blev deprimerad och led av posttraumatiskt stressyndrom. Vid två tillfällen ska hon också ha försökt ta sitt liv på egen hand.

Till slut vände hon sig alltså till vården för att få hjälp med att avsluta sitt liv, eftersom hon ansåg att de psykiska problemen var så stora. Hela processen kunde sedan slutföras efter psykologers utlåtande och med hjälp av en läkare. I Belgien är dödshjälp tillåtet, så Shanti De Corte kunde avsluta sitt liv helt i linje med rådande lagstiftning.

Chockerande fall

Hennes fall får nu uppmärksamhet i rad internationella medier och sätter återigen fart på debatten om dödshjälp, där Shanti De Cortes öde beskrivs som ett varnande exempel för vad som kan hända när dödshjälp legaliseras. Anledningen att hennes fall får uppmärksamhet nu är att det används i den brittiska debatten om dödshjälp, rapporterar Daily Mail.

– Det är fullständigt chockerande att en fysiskt fullt frisk, men traumatiserad, 23-åring fick dödshjälp i stället för annan typ av hjälp. Med rätt insatser hade hon kunnat få ett långt liv. Det här fallet visar hur det sluttande planet fungerar när man väl inför lagar om dödshjälp, säger Andrea Williams från organisationen Christian Concern.

Shanti De Corte avslutade sitt liv i maj tidigare i år, med familjen närvarande vid dödsbädden.

---

Fakta: Dödshjälp

  • En handfull länder i Europa och vissa delstater i USA tillåter i dag dödshjälp.
  • Även i Sverige finns det de som driver på för att vi också ska införa en lagstiftning som gör det tillåtet för läkare att hjälpa någon att avsluta sitt liv.
  • Det som föreslås är att frågan ska utredas, något som flera riksdagspartier ställer sig bakom.

---

Fler artiklar för dig