Nyheter

Kardinal jämförde tyska katoliker med nazisterna

Kritiserar företrädare för att vilja förändra kyrkan utanför “skriften och traditionen” - precis som under nazisttiden

Katoliker i Tyskland som försöker reformera kyrkan i en mer liberal riktning fick en rejäl retorisk käftsmäll då kardinalen Kurt Koch jämförde dem med den protestantiska kyrkan som visade sin lojalitet med Adolf Hitler. Han har nu bett om ursäkt för den historiska parallellen, även om kritiken kvarstår.

Katoliker i Tyskland har rört upp känslor i den världsvida katolska kyrkan efter att högt uppsatta företrädare kräver liberala kyrkliga reformer. Bland annat handlar det om att skrota celibatet, att kvinnor ska tillåtas bli präster och att samkönade par ska kunna välsignas. Den här inomkyrkliga debatten har blossat upp efter att omfattande pedofilskandaler offentliggjorts för några år sedan, vilket lett till att mängder av tyskar lämnar kyrkan. Bara förra året var det 360 000 som tackade för sig, och de katolska ledarna menar att för att locka tillbaka folket krävs det vissa förändringar.

Påvens initiativ

Förslagen att reformera kyrkan framförs utifrån ett initiativ som kommer från påven. Han har sjösatt ett arbete som heter den synodala vägen, där han som kyrkans överhuvud sagt att han vill lyssna in kyrkans röst. Det här är ett samtal som pågår i hela den katolska världen, även i Sverige, men just den tyska processen har väckt stor uppmärksamhet och kritik. Även från Vatikanen har man tydligt visat sitt missnöje med att tyskarna tar ut svängarna lite väl mycket.

Nu har en schweizisk kardinal kommit med en ganska magstark jämförelse, rapporterar Religion News. I en intervju med Die Tagespost menade Kurt Koch att de tyska katolikerna agerar precis som de nazistvänliga protestanterna under Adolf Hitler, “som såg Guds uppenbarelse i blod och jord, samt Hitlers maktövertagande”.

Bad om ursäkt

Föga förvånande fick hans nazistjämförelse skarp kritik från de tyska katolikerna, som krävde att han skulle ta tillbaka uttalandet. Möten har hållits i Vatikanen för att reda ut det hela, där Kurt Koch förklarat att de tyska katolikerna självklart inte är nazister, bara att de hämtar sina visioner för kyrkans framtid utanför “skriften och traditionen”, precis som nazisterna gjorde. Han bad också om ursäkt om någon tagit illa upp av hans jämförelse.

Även i Sverige har katoliker fått göra sin röst hörd inom den synodala vägen, men några krav på liberala reformer som i Tyskland har inte framförts här, snarare har samtalet handlat om hur svårt det är att nå enhet då kyrkan är uppdelad i så många etniska grupper samt de problem som finns som religiös minoritet i ett sekulariserat samhälle.

---

Fakta: Kyrkan i Tyskland

  • Kristendom har historiskt varit den dominerande religionen i Tyskland.
  • Till skillnad från Sverige har det inte funnits ett samfund som varit dominerande, utan kristenheten har varit uppdelad i en luthersk och en katolsk gren.
  • Numera är Tyskland ett mångreligiöst land och precis som i Sverige finns en stark sekularisering.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig