Nyheter

Sverigebönen om kritiken mot helgens bönekonferens: “Kom och se själva”

Patrik Sandberg: “Vi kanske inte håller med varandra om allt”

Peka inte finger, utan kom själva och var med på bönekonferensen Tillsammans för Sverige. Det säger Patrik Sandberg från Sverigebönen efter kritiken mot Lars Enarsons medverkan.

Dagen skrev i veckan om den bönekonferens som hålls på Uppsala Life Arena under fredagskvällen och lördagen, Tillsammans för Sverige.

Bibelläraren Johnny Foglander har tagit initiativ till samlingen, där nio olika bönenätverk står med som inbjudare. Bland dessa finns både lokala bönegrupper och nationella, så som Sverigebönen, liksom bönenätverk inom Pingst, Svenska kyrkan och Frälsningsarmén.

Ett mål med konferensen, menar Johnny Foglander, är att göra upp med “en sorts inre mobbning i kristenheten, inte minst bland oss ledare”.

Det tar P-O Flodström som utgångspunkt för en debattartikel, där han vänder sig emot att förkunnaren Lars Enarsons bönenätverk Norden 7:14 finns med bland inbjudarna, eftersom dess medlemmar i olika sammanhang talat “nedlåtande om andra kristna”.

“Självklart ska Norden 7:14 välkomnas tillbaka in i den kristna gemenskapen om de så önskar, men kan detta verkligen ske helt utan omvändelse?” avslutar P-O Flodström sitt inlägg.

Byggt upp förtroende

Patrik Sandberg, ledare och inspiratör för Sverigebönen, berättar att ledarna för de nio bönenätverken träffats och byggt upp förtroende för varandra under en längre tid inför helgens konferens.

– Tidigare i höst hade vi tre dagar då vi sökt Herren tillsammans. Vi kanske inte håller med varandra om allt, men vi håller med varandra om korset, där vi har vårt centrum och som är en plats för försoning, säger han till Dagen.

– Gud har gjort fantastiska verk med oss dessa dagar, och därför vågar vi ställa oss på en scen tillsammans och be om omvändelse.

Svårt för det profetiska

När det gäller kritiken mot Norden 7:14 vill han gjuta olja på vågorna.

– Lars Enarson bär ett visst mått av det profetiska, och det är en roll och ett uttryck som vi haft lite svårt för. Sen handlar det om hur man säger saker, och där kan han, liksom många andra, säkert bli bättre, säger Patrik Sandberg.

– Ser man bara på en del uttalanden så kan det låta ganska kantigt. Men man behöver lyssna med både hjärna och hjärta till en människa. Det är först när man verkligen lär känna en person som man förstår den, även om man inte håller med om allt.

Unikt tillfälle

Liksom andra deltagare i konferensen understryker Patrik Sandberg att det är unikt att bönenätverk inom tre etablerade samfund ställer sig i bön tillsammans med andra bönerörelser.

– Jag tror att det är väldigt behagligt inför Gud, och att konferensen är ett bönesvar på många människors bön under en lång tid. Så jag skulle vilja säga som Jesus själv gjorde: “Kom och se!” säger Patrik Sandberg.

– Peka inte finger, utan kom och sök tillsammans de här dagarna, lyssna på våra hjärtan och på ditt eget hjärta. Gud kommer att tala till Sverige de här dagarna.

Johnny Foglander har inte kommenterat P-O Flodströms debattartikel.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig