Nyheter

Nytt avtal mellan Vatikanen och Kina

Ses av kritiker som en eftergift till kommunistregimen

Vatikanen bekräftade på lördagen att man förlängt det avtal med Kina som ger regimen rätt att tycka till om kyrkans tillsättning av biskopar.

Beskedet om den nya överenskommelsen kom under den pågående partikongressen i Peking, som befäste president Xi Jinpings makt.

Första gången den antogs var 2018, och sedan dess har den förlängt med två år i taget.

Texten har aldrig offentliggjorts. Men enligt Vatikanen har Kina i och med avtalet erkänt påven som kyrkans högste ledare, med den yttersta befogenheten att besluta om tillsättningen av biskopar.

Peking ska dock konsulteras vid tillsättningarna – en kompromiss som ska säkra att Kinas 12 miljoner katoliker får tillgång till sakrament och själavård på ett sätt som överensstämmer med katolsk kyrkorätt.

Respektfull dialog

Enligt Vatican News åtar sig Katolska kyrkan genom avtalet att upprätthålla en “respektfull dialog” med kommunistregimen, som man inte har några diplomatiska band till, och att “främja Katolska kyrkans mission och det allmänna goda för det kinesiska folket”.

Bland avtalets kritiker finns den 90-årige kardinalen Joseph Zen, tidigare ärkebiskop i Hongkong. Han ser uppgörelsen som en eftergift till de kommunistiska myndigheterna och ett svek mot de katolska församlingar som vägrar att underställa sig det statliga Kinesiska katolska patriotiska förbundet.

Joseph Zen står för närvarande inför rätta, misstänkt för att ha drivit en fond som hjälpte demonstranter som gripits i samband med demokratiprotesterna för tre år sedan att försvara sig.

Bara sex nya biskopar har tillsatts sedan avtalet trädde i kraft, vilket dess kritiker ser som ett misslyckande. De pekar också på att Kina går mot ständigt hårdare restriktioner för kristna och andra minoriteter.

När påven uttalade sig om relationen till Kina i en intervju i somras, sa han att utvecklingen “rör sig långsamt”, men att kyrka planerar långsiktigt och att en imperfekt dialog var bättre än ingen alls.

“I en sluten situation måste man söka den möjliga, inte den idealiska, vägen”, sa han.

---

Fakta: Kristna i Kina

  • Open Doors uppskattar antalet kristna i Kina till 96,7 miljoner, knappt 7 procent av landets befolkning på 1,2 miljarder.
  • Vem som deltar på gudstjänster övervakas noggrant. Myndigheterna stänger ner många kyrkor helt, oavsett om de är oberoende eller tillhör “Tre självrörelsen” (den officiellt erkända, protestantiska kyrkan i Kina).
  • Det är olagligt för alla under 18 år att gå i kyrkan.
  • Kina hamnar på plats 17 på World Watch List 2022, listan över de länder där förföljelsen mot kristna är som värst.
  • Källa: Open Doors

---

Fler artiklar för dig