Nyheter

Svenska kyrkan bad samerna om ursäkt på nytt

Samer i Pingst: “Bra att den organisation som präglar synen på kristen tro så starkt, också handlar kristet”

I dag, söndag, framförde ärkebiskop Antje Jackelén för andra gången Svenska kyrkans ursäkt till samerna. Det skedde under en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka.

Gudstjänsten avslutade det möte i Luleå som inleddes i fredags, Ságastallamat, och som är en del av Svenska kyrkas försoningsprocess med samerna, skriver Kyrkans tidning.

Flera läsningar hölls på de samiska språken. Under gudstjänsten, som direktsändes, presenterades också vittnesmål om Svenska kyrkans övergrepp, rörande bland annat samisk andlighet, rasbiologi och nomadskolan.

Flera biskopar redogjorde för de åtta åtaganden som samfundet ställt sig bakom i relation till samerna. De handlar bland annat om att synliggöra samisk andlighet inom Svenska kyrkan, öka samernas inflytande och att sprida kunskap om urfolksrättigheter inom Svenska kyrkan och i samhället.

Viktigt framföra ursäkten i Sápmi

Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket framfördes för första gången vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november förra året i Uppsala domkyrka.

“Det är symboliskt viktigt att ursäkten också uttalas i Sápmi,” förklarar Svenska kyrkan det faktum att ursäkten nu framförs i Luleå.

“Det visar också att försoningsarbetet står i en process där också Svenska kyrkans ursäkt får ta tid och uttalas två gånger över närmare ett års tid”.

Gudstjänsten avslutar en konferens, Ságastallamat, som pågått sedan fredagen. Ságastallamat betyder dialog eller samtal på nordsamiska, och den första Ságastallamat-hearingen hölls i Kiruna i oktober 2011.

Ett Ságastallamat 3 är planerad till 2026 och ett avslutande Ságastallamat 4 till 2031.

Samer inom Pingst

Även samer inom pingstsamfundet välkomnar söndagens ursäkt, och poängterar att alla samer har blivit lidande av övergreppen.

– För samer i Pingst är det bra att den organisation som präglar synen på kristen tro så starkt, också handlar kristet, uppger Stanley Almqvist, som företräder nätverket Samer i Pingst, för Dagen.

”Kulturellt och etniskt är jag same. Och religiöst och andligt är jag pingstvän”, säger Stanley Almqvist i Vilhelmina som har upptäckt sina samiska rötter och är drivande i ett nytt nätverk för samer i Pingst FFS.

– Och mina samiska vänner väntar på att det ska gå från ord till handling. Det skulle ge respekt för försoningsprocessen.

Stanley Almqvist påpekar att många samer döper sina barn i Svenska kyrkan, och att konfirmation är en stor högtid för de flesta.

– Så inställningen till kyrkan är dubbel.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig