Nyheter

Mödosam kamp för att skriva in abort i författningen i Frankrike

Förslag röstades ner i den franska senaten

Franska politiker vill att deras land blir det första i världen att skriva in rätten till abort i grundlagen. Men senatens justitieutskott tycker inte att det är rätt väg att gå, och fick ledamöterna med sig i en omröstning.

Justitieutskottet i det franska överhuset, senaten, konstaterade den 12 oktober att ett grundlagsskydd för abort och för preventivmedel “inte motiveras av situationen i vårt land”, och påpekade att debatten kring förslaget har mer med amerikanska förhållanden än franska att göra.

Utskottet skrädde inte orden när det avfärdade motionen, som lagts fram av senator Mélanie Vogel från partiet De gröna.

“Det rent proklamatoriska och symboliska synsätt som författaren till skrivelsen anför, är inte i linje med andan i texten i 1958 års konstitution, och svarar inte på de svårigheter som i praktiken kan uppstå för tillgången till abort,” skrev utskottet, enligt Public Senat.

I torsdags röstades sedan förslaget ned i senaten. Två liknande motioner kommer att tas upp för debatt i underhuset, nationalförsamlingen, i november.

Författningsändringar i Frankrike som initieras av parlamentet måste först godkännas av båda husen, och sedan bli föremål för en folkomröstningen. Om förslaget däremot läggs fram av regeringen, räcker det att minst tre femtedelar av ledamöterna i både nationalförsamlingen och senaten ställer sig bakom det.

Tidigare i år röstade det franska parlamentet för att utsträcka rätten till fri abort från vecka 12 till vecka 14 i graviditeten. Detta efter uppgifter om att tusentals franska kvinnor reser till Spanien, Nederländerna och Storbritannien varje år för att göra abort, skriver The Guardian.

Sverige vill utreda grundlagsändring

Att skriva in aborträtten i grundlagen är på tapeten även i Sverige.

I sin regeringsförklaring nyligen aviserade statsminister Ulf Kristersson (M) en ny grundlagsutredning, “för att bland annat utreda hur aborträtten kan stärkas, genom att kvinnans rätt till abort ges skydd i regeringsformen”.

Liksom i Frankrike kom de svenska kraven på förstärkt skydd för aborträtten efter att USA:s Högsta domstol i början av sommaren öppnade för att enskilda delstater får besluta om sina egna abortlagar.

Samtliga svenska riksdagspartier är i dag öppna för att utreda om aborträtten kan få förstärkt skydd i grundlagen.

Fler artiklar för dig