Nyheter

Våldsattack mot kyrka nära Betlehem fördöms

Ett bråk mellan muslimska och kristna ungdomar urartade till en våldsam attack mot en kyrka i den palestinska staden Beit Sahour nära Betlehem. Lokala kyrkoledare fördömer attacken i skarpa ordalag.

JERUSALEM. Tiotals muslimska män kastade sten mot Förfädernas kyrka i den lilla palestinska staden Beit Sahour på fredagskvällen. Det började som ett bråk mellan muslimska och kristna unga män – och därefter gick släktingar till de muslimska ungdomarna till attack mot kyrkan.

Flera personer skadades under attacken som den grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Atallah Hannah fördömer som en “kränkande handling”. Både kristna och muslimer skyndade till för att skydda kyrkan, enligt lokala kristna.

– Vi fördömer den här attacken och kräver att den palestinska myndigheten ska ställa förövarna inför rätta så snart som möjligt. Å andra sidan hyllar vi ALLA dem av olika tro som kom till platsen och gjorde sitt bästa för att skydda kyrkan från angriparna, säger katolska kyrkoledare i Heliga landet i ett uttalande.

Kristen majoritet

Beit Sahour är en av få palestinska städer och byar som fortfarande har kristen majoritet. De flesta av de kristna invånarna är grekisk-ortodoxa och Förfädernas kyrka är deras helgedom. Staden ingår tillsammans med grannarna Betlehem och Beit Jala i den palestinska så kallade kristna triangeln, som historiskt dominerats av kristna men där muslimer nu är i majoritet.

Det kristna Beit Sahour har länge varit känt som ett centrum för politisk aktivism och för den palestinska nationella kampen mot Israels ockupation. Särskilt under den första intifadan, det palestinska upproret, i slutet av 1980-talet stod staden i spetsen för en kampanj för civil olydnad.

Ärkebiskop Attalah Hannah syftar på detta när han beskriver staden som ett “fäste för patriotism” och säger att det därför är “chockerande” att muslimska palestinier attackerar kristna palestinier.

– Det som hände i Beit Sahour förvränger bilden av vårt folk och skadar de goda relationerna som binder oss samman som söner av det palestinska folket … Beit Sahour är ett fäste för patriotism, tänkande och kultur. Det finns ledande nationella figurer i Beit Sahour som offrade sig för och tjänade den palestinska saken med hängivenhet och uppriktighet, säger han i ett uttalande som han lagt ut på Facebook.

Ärkebiskop Atallah Hanna.

”Allmän brist på ordning”

Wadie Abunassar, talesperson för det romersk-katolska biskopskollegiet i Heliga landet, säger till Dagen att incidenten är ett uttryck för den allmänna bristen på respekt för lag och ordning i det palestinska självstyret.

– Vi har ingen stark stat på grund av ockupationen och därför tillämpas inte lagen lika för alla. Det är som en djungel där den starkare tar sig rätt och brottsligheten ökar. Det drabbar både muslimer och kristna, säger han och fortsätter:

– Det finns en spänning mellan muslimer och kristna men den är bara en dimension av den ökande spänningen i det palestinska samhället.

Wadie Abunassar, talesperson för romersk-katolska biskopskollegiet i Heliga landet.

---

Fakta: Stad med kristen majoritet

  • Beit Sahour är en palestinsk stad på Västbanken som tillsammans med grannstäderna Betlehem och Beit Jala utgör den så kallade kristna triangeln.
  • Staden har cirka 14 000 invånare, av dem 80 procent kristna, de flesta grekisk-ortodoxa. 20 procent är muslimer. Beit Sahour är en av få palestinska städer och byar som har kristen majoritet.
  • I staden ligger den bibliska Herdarnas äng där herdarna enligt julevangeliet fick höra om Jesu födelse.

---

Fler artiklar för dig