Nyheter

Ukrainsk präst på unikt Stockholmsbesök: Glöm oss inte!

Inför stundande vinter är det viktigare än någonsin att tända ljus av hopp, säger Caritasledaren Fader Grynevych som arbetar med hjälp i krigszonerna.

Han kommer direkt från krigets verklighet i Ukraina. Fader Vyacheslav Grynevych berättar att många oroas inför en vinter där de ryska anfallen intensifieras och nu drabbar landets infrastruktur. – Det finns i dagsläget ingen ”säker” plats i Ukraina, säger han.

Den katolska hjälporganisationen – en av världens största – kallade i måndags till pressträff angående läget i Ukraina. Det blev en delvis dramatisk inledning av träffen, då en av deltagarna, Tetiana Stavnychy, tillbringat natten i ett skyddsrum i Kiev på grund av bombanfall och därför inte kunde närvara fysiskt. Hon fanns i stället med på länk.

– Det som händer nu är att infrastrukturen drabbas, berättar hon om nattens anfall.

Tetiana Stavnychy och Fader Grynevych representerar båda Caritas Ukraina. Organisationen har två grenar i Ukraina, den ena romersk-katolsk, den andra grekisk-katolsk. De har båda god insyn i hur läget är just nu i det krigsdrabbade landet.

Barnen börjar leka igen

Hittills har sex miljoner flytt inom landet, åtta miljoner har flytt utomlands. Den katolska hjälporganisationen arbetar nära människor, tätt knutet till lokala kyrkor.

– Vi hjälper människor med deras basbehov: mat, skydd, hygien, vatten. Hittills har vi byggt 200 skyddsboenden, berättar Tetiana Stavnychy.

Som i alla krig drabbas familjer och barn hårt.

– Vi märker att barnen, när de väl är i skydd, börjar öppna efter några dagar och kan vara barn igen. De börjar leka, säger hon.

Caritas har verksamhet i hela landet, också vid stridsgränserna, och är ofta den första hjälporganisation som finns på plats berättar hon. När nu anfallen intensifieras arbetar man bland annat med att reparera hus snabbt.

– Vi reparerar dörrar och fönster för att få in människor i hus igen.

Han kommer direkt från krigets verklighet i Ukraina. Fader Vyacheslav Grynevych berättar att många oroas inför en vinter där de ryska anfallen intensifieras och nu drabbar landets infrastruktur. – Det finns i dagsläget ingen “säker” plats i Ukraina, säger han.

”Vi gråter tillsammans”

Men det är inte bara fysisk hjälp som behövs. Minst lika viktigt är den humanitära och mänskliga hjälpen.

– Vänlighet och värme är det första viktiga steget. Det är verkligen ett “Caritas-moment”. Ofta när vi möter människor börjar det med att vi gråter tillsammans.

Just nu evakueras många ukrainare från sina hem, berättar fader Grynevych. Detta gäller främst de områden där det finns barn.

– Vi koncentrerar oss på familjer. Att Ryssland har börjat ge sig på infrastrukturen skapar mycket stress. Människor är rädda att bli utan vatten, el och värme.

Han berättar att arbetet med evakuering ibland är både svårt och farligt, och att man ibland måste avstå från att flytta barn.

– Vi driver 24 barnhem, och de flesta av barnen där har evakuerats. Men när det gällde evakuering av nyfödda såg vi att det var för farligt att flytta dem, så vi fick avstå.

Han kommer direkt från krigets verklighet i Ukraina. Fader Vyacheslav Grynevych berättar att många oroas inför en vinter där de ryska anfallen intensifieras och nu drabbar landets infrastruktur. – Det finns i dagsläget ingen “säker” plats i Ukraina, säger han.

Funktionsnedsatta drabbas hårt

Särskilt utsatta i kriget är gruppen människor som har särskilda behov eller funktionsnedsättningar. Fader Grynevych berättar om en döv kvinna som inte kunde höra flyglarmet. Enda sättet för henne att förstå att det var dags att uppsöka skyddsrum var att hon kände vibrationer av larmet i sin kropp. För att stötta dessa grupper har Caritas öppnat center för människor med särskilda behov, och här har man samarbetat med andra organisationer – till exempel för att hitta ett hus med hissar så att rullstolsburna kan samlas.

Många ukrainare drabbas också av trauman av kriget. Det kan handla om sömnproblem, depressioner och nedstämdhet eller sorg över döda familjemedlemmar. Här innebär hjälparbetet att stödja människor som på detta sätt lider av krigstrauman.

– Som kristna måste vi svara på denna nöd, säger fader Grynevych.

Han kommer direkt från krigets verklighet i Ukraina. Fader Vyacheslav Grynevych berättar att många oroas inför en vinter där de ryska anfallen intensifieras och nu drabbar landets infrastruktur. – Det finns i dagsläget ingen “säker” plats i Ukraina, säger han.

Hjälparbetarna kan ibland själva råka illa ut i de många gånger farliga omgivningar där de finns. Tidigare i år dog två personer som arbetade för Caritas i belägrade staden Mariupol vid ett anfall. I dagsläget är det fortfarande för farligt att arbeta i staden, eftersom den är ockuperad av Ryssland. Caritas arbetar inte i ockuperade delar, men så fort ett område är befriat går man in med hjälp.

Oro för vad som väntar i vinter

Just nu behövs stödet till Ukraina mer än någonsin, säger fader Grynevych.

– Det som framför allt behövs är ekonomiskt stöd. Skolor har angripits, man räknar med att hälften av de ukrainska skolorna bara har undervisning digitalt. 285 skolor har förstörts.

– Solidariteten med Ukraina har varit enorm, men just nu går hjälpen ned, det finns en krigströtthet. Men snälla, glöm oss inte! Kriget fortsätter, och behoven är fortsatt stora. Det finns i dagsläget ingen plats som är “säker” i Ukraina. Jag oroar mig för vad som kommer härnäst.

– Vi behöver hjälp med pengar, med värme, med nödhjälp. Vi oroar oss för vintern. Ukraina är ett av Europas fattigaste länder. Vi behöver tända ljus av hopp i denna svåra situation där kriget eskalerar. Kriget i Ukraina angår oss alla, det handlar om mänsklig värdighet, demokrati och frihet.

---

Fakta: Nära 18 miljoner direkt drabbade

  • FN:s flyktingorgan UNHCR räknar med att 17,7 miljoner ukrainare är direkt drabbade av kriget. 3,9 miljoner ukrainare har fått tidsbegränsat skydd i andra europeiska länder genom massflyktsdirektivet.
  • Från oktober i år har attackerna mot civila mål ökat, rapporterar UNHCR. Infrastruktur är skadad i de flesta av landets regioner.
  • Många fruktar nu inför vintern. Det kan bli uppåt minus tjugo grader kallt i landet.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig