Nyheter

Högskolor fördjupar samarbete med präster och pastorer

“Flera steg längre än vad vi hade vågat hoppas på”, säger prästen Mattias Sundkvist

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har tecknat avtal om ett fördjupat samarbete med universitetskyrkan i Göteborg.
– Jag blir väldigt glad när jag tänker på det, för det går emot mycket av den generella attityden mot kyrkan i det offentliga, i samhället, säger prästen Mattias Sundkvist till Kyrkans tidning.

De två Göteborgshögskolorna inrättar var sitt så kallat chaplaincy, vilket närmast kan översättas till “kaplanskap”, skriver Kyrkans tidning.

– När vi bjöd in till ett möte och presenterade våra tankar, tog Göteborgs universitet och Chalmers emot det och lovade att återkomma. När de återkom i våras hade de tänkt till och fört det här flera steg längre än vad vi hade vågat hoppats på, säger Mattias Sundkvist, församlingsherde i Johannebergs församling, till tidningen.

Göteborgs universitets och Chalmers respektive nyinrättade chaplaincy är resultatet av ett samarbetsavtal som tecknats mellan högskolorna och universitetskyrkan i Göteborg – ett ekumeniskt samarbete mellan stadens domkyrkopastorat och Equmeniakyrkan.

Existentiell hälsa

Avtalet innebär att universitetskyrkan genom sina präster och pastorer bland annat ska fortsätta erbjuda studenterna samtal om livsfrågor, existentiell hälsa och personliga frågor. Mer konkret innebär avtalet för Chalmers del att den nya chaplaincyverksamheten blir en del av högskolans infrastruktur för samtalsstöd, som även innefattar kuratorer, studievägledare och studenthälsan, skriver Kyrkans tidning.

– Jag ser att avtalet är ett sätt att formalisera det vi har gjort och få en gemensam avsiktsförklaring och att visa utåt att vi vill faktiskt något med detta, säger docenten Jörgen Blennow, som representerat Chalmers i den process som lett fram till det nya avtalet, till tidningen.

Han framhåller att universitetskyrkans verksamhet inte uteslutande ska utgå från just kristen tro. Snarare ska arbetet vara inriktat på existentiell hälsa för alla, oavsett trosuppfattning.

Inte alltid friktionsfritt

Präster och pastorer har funnits på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola sedan 1960-talet, skriver Kyrkans tidning. Samarbetet har dock inte alltid flutit på friktionsfritt. Församlingsherden Mattias Sundkvist säger att “det hängt mycket på godtycke och välvilja hos enskilda administratörer”.

Med det nya samarbetsavtalet lär det alltså inte bli så framöver.

– Här är det inte att man accepterar, utan man efterfrågar och ser att kyrkan har ett bidrag som inte tillgodoses om inte kyrkan kommer med det. Jag blir väldigt glad när jag tänker på det, för det går emot mycket av den generella attityden mot kyrkan i det offentliga, i samhället, säger Mattias Sundkvist till Kyrkans tidning.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig