Nyheter

Sveriges kristna råd firar 30 år: ”En utmaning är att göra ekumeniken folklig”

Det ekumeniska samarbetet har växt och utvecklats men står nu inför nya utmaningar

En grupp kristna ledare som brann för enhet. Så började det ekumeniska samarbetet i Sveriges kristna råd för 30 år sedan. Nu firar organisationen jubileum, och under årens lopp har allt fler kyrkor och samfund anslutit sig.
– Det är Kristi kärlek som tvingar oss – men nöden som driver oss framåt, säger nuvarande generalsekreteraren Sofia Camnerin.

Här finns frälsningssoldater, ortodoxa präster, pastorer och kristna ledare. När Sveriges kristna råd firar en av jubileumshögtiderna – det hålls flera på olika platser i Sverige – märks något av den brokighet som har blivit organisationens kännetecken och också dess styrka.

I sitt inledningsanförande i Immanuelskyrkan i Stockholm tog Sofia Camnerin upp drivkraften bakom arbetet för enhet och talade om Kristi kärlek och nöden i samhället. På plats i kyrkan finns denna fredag alla tidigare generalsekreterare, liksom SKR:s första ordförande, som det hette då, Birgit Karlsson.

“Något måste bli annorlunda”

Då, för 30 år sedan, fanns 21 kyrkor som ville bilda ett råd. Den allra första gemensamma gudstjänsten hölls i Johannes kyrka, berättar Birgit Karlsson, som intervjuas på scen av Sofia Camnerin. Bakom önskan att bilda ett ekumeniskt råd fanns en frustration över hur den kyrkliga organisationsfloran såg ut.

– Då fanns ett frikyrkoråd, men det fanns också ett växande antal invandrarkyrkor. Dessa hade en liten närhet till de etablerade ekumeniska embryon som fanns. Det fanns något av en nöd: något måste bli annorlunda.

Från denna första gudstjänst har rådet utvecklats till att bli en viktig samlingspunkt och en röst i samhället. Under årens lopp har allt fler kyrkor och samfund anslutit sig, till exempel Pingströrelsen. SKR har blivit både en plats där kyrkors och samfunds ledare har kunnat lära känna varandra på djupet och samtidigt ett forum för nutidsfrågor.

SKR bidrar till samhällsdebatten genom remissvar, debattartiklar, och skrifter likt den nyutgåva av klimat- och miljöskriften ” Värna den jord som Gud älskar”, som presenterades på fredagen. Svensk ekumenik har utomlands låtit tala om sig och kyrkor i andra länder ser ofta det svenska samarbetet som en förebild.

SKR firar jubileum.

Vara nära människors behov

Men det finns också utmaningar. Dagen frågade nestorn Birgit Karlsson om utmaningar förr och nu och en representant för den unga generationen hur de unga ser på de viktigaste frågorna framöver.

– När vi startade var en av utmaningarna att hitta vägen till varandra så att vi kunde göra så mycket som möjligt. Både nu och då handlar arbetet om hur man kan vara nära människors behov i samtiden. Det är det, menar jag, som är kyrkans och församlingens uppgift.

Birgit Karlsson säger att utmaningarna då och nu är delvis desamma. Vid starten fanns känslan att kyrkan inte var tillräckligt relevant, och detta gäller delvis också i dag.

– Men i dag har ensamheten allt mer brett ut sig. Människor tenderar att isolera sig med sina telefoner och sina sociala nätverk. Det finns en risk att den moderna människan far illa i sin ensamhet.

Ökande fruktan och rädsla

Här kan kyrkan inta en mer aktiv roll, menar hon – särskilt i en tid som nu, där vi ser en ökande rädsla och fruktan över världsläget.

– Kyrkliga enheter har blivit mindre intressanta. Människor har inte längre den naturliga tillflykten till en kyrka, annat än när det inträffar något dramatiskt, som ett mord. Då är kyrkan öppen. Men kyrkan måste vara öppen också i vardagslivet, ge kraft och mod och vara en värmekälla. Så nog finns det uppgifter!

Birgit Karlsson säger att hon ser en tid av förvandling på det kristna området. Kanske, tror hon, får vi i framtiden se mer av ett nytt slags “sockenkyrkor” där man bygger tillit över samfundsgränser. Hon säger att hon har gott hopp om framtida ekumeniskt samarbetet.

Olika uttryckssätt en glädje

En av dem som tillhör den unga generationen är Daniel Ardabili-Farshi. Han studerar själv teologi och är med i Equmeniakyrkan. Han håller med Birgit Karlsson om att det är viktigt att ekumeniken får genomsyra den lokala församlingen.

– En av utmaningarna i dag är att göra ekumeniken folklig. Att lokala församlingsmedlemmar förstår vikten av det ekumeniska samarbetet, så att det inte bara är insatta människor som ägnar sig åt det.

Han säger att som bäst skulle en lokalt förankrad ekumenik kunna leda till att många ser glädjen i att fira gudstjänst med olika uttryckssätt, i stället för att värna “den gamla vanliga” gudstjänsten. Tyvärr är ekumeniken på många håll inte en levande fråga på lokalplanet, säger han.

Daniel Ardabili-Farshi, teolog och ung ekumen.

Ibland talas det om en ekumenisk vintertid just nu, stämmer det?

– Både och, skulle jag säga. För jag ser samtidigt att mina jämnåriga rör sig mycket i ekumeniska sammanhang, och utforskar dessa. De åker till olika typer av konferenser, till exempel. Men den äldre generationen gör inte det. Ändå vill jag inte generalisera för mycket.

Daniel Ardabili-Farshi betonar också att han hoppas att olika kulturella uttryck ska få komma fram mer i lokala församlingar.

– Jag hoppas att man tar till vara olika sammanhang och de människor som finns där. Vi befinner oss i en svensk kultur som ibland kan vara lite tillbakadragen. Men jag hoppas att man bättre ska ge plats åt fler kulturer, ta tillvara på den mångfald som finns. Det handlar om att vara nyfiken på människor.

SKR firar jubileum.

---

Fakta: Bildades 1992

  • Sveriges kristna råd bildades den 15 december 1992.
  • I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig