Nyheter

”Psykisk tortyr” att dra in permanenta uppehållstillstånd

Biskop stämmer in i kritiken att det är olämpligt att utreda om permanenta uppehållstillstånd ska dras tillbaka

Cirka 300 000 personer har permanent uppehållstillstånd i Sverige, något som nu ska ses över i och med Tidöavtalet. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik säger i SVT:s 30 minuter att han själv hade varit orolig om han befann sig i den situationen. “Psykisk tortyr”, kommenterar Tro och solidaritets tidigare ordförande Ulf Bjereld.

– Stor förändring.

Det var Mikael Ribbenviks korta svar då han skulle förklara hur svensk migrationspolitik kommer att påverkas framöver. Migrationsverkets generaldirektör var gäst i SVT:s program 30 minuter där reportern Anders Holmberg pressade honom på hur politiken kommer att förändras i och med maktskiftet.

Mikael Ribbenviks svar var att invandringen till Sverige med all sannolikhet kommer att minska, i och med att Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar, det blir striktare regler kring arbetskraftsinvandring samt stora förändringar när det gäller villkoren för att söka asyl.

– Det här skickar en signal som gör att vissa väljer att inte åka till Sverige, förutspådde han.

---

Fakta: Uppehållstillstånd

  • Om man får tillåtelse att stanna i ett land får man ett uppehållstillstånd.
  • Tidigare har Sverige delat ut permanenta sådana, vilket innebär att du får stanna här hur länge du vill.
  • Nu har sedan några år tillbaka förändrats och enbart tillfälliga uppehållstillstånd delas ut, som måste förlängas efter ett visst antal år.
  • Men fortfarande har cirka 300 000 personer kvar sina permanenta uppehållstillstånd sedan tidigare.
  • Enligt Tidöavtalet ska det ses över.

---

Permanenta uppehållstillstånd

En fråga som intervjun uppehöll sig vid handlade om de människor som i dag befinner sig i Sverige och har permanenta uppehållstillstånd, cirka 300 000 personer. Enligt Tidöavtalet ska det här ses över, för att om möjligt göra om de här till tidsbegränsade uppehållstillstånd, vilket får ses som en klar försämring och kan i värsta fall leda till att man kan utvisas om man inte längre anses ha skyddsbehov.Anders Holmberg berättade att många redan har hört av sig till Migrationsverket och uttryckt sin oro, och nu undrade han om den oron är befogad?

– Ja, det står ju här att viljan är att utreda och se om man kan gå från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd, svarade Mikael Ribbenvik.

Han konstaterar att om han själv var en av dem som i dag har permanent uppehållstillstånd skulle han inte känna sig säker på att ha kvar det.

– Det hade jag blivit orolig för.

Juridiskt knepig

Om det kommer att gå så långt som att människors permanenta uppehållstillstånd dras in är dock oklart, då frågan först måste utredas. Frågan är juridiskt komplicerad då det inte är normalt att dra tillbaka ett positivt besked man fått. Även om Mikael Ribbenvik förklarade att det redan i nuläget går att dra tillbaka ett uppehållstillstånd, exempelvis om någon begått ett brott, är det unikt för Sverige att göra en sådan här förändring.

Efter programmet kommer också flera reaktioner på detta.

“Nu vill SD och regeringen undersöka om man kan göra om permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. Psykisk tortyr för dem som riskerar drabbas. Och hur bra tror ni en sådan åtgärd är för integrationen”, skriver Ulf Bjereld, tidigare ordförande för Tro och solidaritet, på Twitter.

Även Strängnäs tidigare biskop Hans-Erik Nordin stämmer upp i kritiken och säger att när Migrationsverkets generaldirektör är orolig för konsekvenserna, då är han det också. Han ironiserar också över regeringspartierna och deras återkommande retorik om att vara “trygga i sina värderingar”.

Från oppositionen har även Per Bolund från Miljöpartiet reagerat på programmet och menar att det är ett fruktansvärt inhumant förslag att dra in permanenta uppehållstillstånd, inte minst för de barnfamiljer som börjat bygga upp sitt liv i Sverige. “Nu tvingas de leva med skräcken att tillståndet dras in och grunden för deras trygghet förstörs”, skriver han på Twitter.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig