Nyheter

Svenska kyrkoledare med och ställer ultimatum till klimattoppmötet

“Värna Guds skapelse och arbeta för klimaträttvisa”, uppmanar Stockholms biskop Andreas Holmberg världens ledare

Tydliga krav ställs till politikerna på klimattoppmötet i Egypten för “att bevara Guds skapelse”. I ett upprop från ett 60-tal kyrkoledare som lyfts frågan om klimaträttvisa och minskade utsläpp. Två svenskar, bland annat biskop Andreas Holmström, har skrivit under uttalandet.

Hittills är det mest ödesmättade rubriker som kommer ut från FN:s klimattoppmöte Cop27 i Egypten, där förhandlingarna går trögt och några stora politiska genombrott lyser med sin frånvaro. På plats i Sharm el-Sheikh är flera kristna ledare, som på olika sätt försöker påverka. Lagom till slutspurten av mötet har de också kommit med ett gemensamt upprop, som bland annat skrivits under av Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift, och Henrik Grape som tidigare jobbat med klimatfrågor för Svenska kyrkan.

Var modiga

“Som andliga ledare vill vi tillsammans lyfta vår röst och uppmana världens ledare och deras medarbetare på Cop27 att ta de modiga beslut som är nödvändiga”, inleds uppropet som kokar ner i flera konkreta punkter.

Det handlar om vikten av att erkänna den kris som står för dörren och förstå nödvändigheten att minska utsläppen för att hålla jorden inom 1,5-gradersmålet. Det handlar också om att få in pengar till den klimatfond som kan ge stöd till fattigare länder som drabbas av klimatförändringarna.

Men framför allt handlar uppropet om att den rika världen måste ta sitt ansvar och leva upp till de löften som redan getts. Kyrkorna lyfter också fram vikten av att inkludera kvinnor i det omställningsarbete som pågår, så att det blir rättvist och jämlikt.

Värna skapelsen

Även om den stora majoriteten som skrivit under uppropet är kristna ledare så finns det även representanter från andra religiösa grupper, vilket gör att det beskrivs som interreligiöst.

“Tillsammans med andra religiösa ledare har jag skrivit under ett upprop till världens politiska ledarskap om att ta sig samman och rädda vår värld, värna Guds skapelse och arbeta för klimaträttvisa”, säger biskop Andreas Holmberg i ett uttalande som spridits vidare av Act Svenska kyrkan.

Han har själv åkt ned till Egypten för att på olika sätt försöka påverka förhandlingarna, bland annat har han träffat den svenska delegationen som är på plats och förhandlar för Sveriges räkning.

---

Fakta: Cop 27

  • FN:s stora klimattoppmöten går under namnet Cop, med ett nummer som tilldelats i kronologisk ordning.
  • Cop 27 är därför namnet på årets stora möte, som hålls i den egyptiska semesterorten Sharm el-Sheikh.

---

Fler artiklar för dig