Nyheter

Kyrkomötet tar avstånd från omvändelseterapi

Tydlig markering från kyrkomötet att Svenska kyrkan inte ska omvända människors sexuella läggning

Svenska kyrkan ska inte i sin verksamhet försöka omvända någons sexuella läggning. Det var ett av flera beslut som fattades på tisdagens kyrkomöte.

Flera politiska partier driver på för att förbjuda omvändelseterapi, det vill säga att göra det olagligt att på olika sätt försöka “bota homosexuella”. Det här berör även religiösa samfund, exempelvis om någon vänder sig till en präst eller pastor för att med bönens hjälp kunna ändra sin sexuella läggning.

Nu har kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, satt ned foten genom att markera att man som samfund tar avstånd från all form av verksamhet som syftar till att bota eller omprogrammera någons sexuella läggning.

Inte påverka

Det var med en överväldigande majoritet som kyrkomötet landade i det här beslutet. Men på följdfrågan om Svenska kyrkan även ska försöka påverka andra samfund i frågan blev det nej, efter en hyfsat jämn votering som slutade med rösterna 137 mot 110.

– I ekumeniska samtal och i möten med andra religiösa företrädare så kan vi inte komma med att vi är störst och vet bäst, sa biskop Andreas Holmberg i debatten.

Bred fråga

Frågan om omvändelseterapi berör även andra samfund, exempelvis blev det omdiskuterat inom pingströrelsen efter att riksdagsledamoten Robert Hannah (L) gick ut och krävde att alla samfundets bidrag skulle dras in utifrån vad en enskild pastor publicerat i sociala medier, ett krav som snart drogs tillbaka. I debatten har det även lyfts fram att ett förbud av omvändelseterapi skulle kunna inskränka på religionsfriheten, då det kan handla om en lagstiftning som vill påverka vad som händer i ett själavårdande sammanhang.

Andra beslut som tagits under årets kyrkomöte, förutom beslutet om att ta avstånd från omvändelseterapi, är att utreda om 16-åringar ska få rösta i kyrkoval, samt vilka påföljderna ska bli när en biskop förklaras obehörig. Det mest omtalade beslutet handlade dock om präster som inte viger samkönade par ska kunna avkragas, något som kyrkomötet röstade ner.

---

Fakta: Kyrkomötet

  • Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.
  • Det väljs fram via kyrkoval, som hålls vart fjärde år.
  • Kyrkomötet samlas i två sessioner under varje höst.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig