Nyheter

Gemensamt datum för påsk kan bli verklighet för katoliker och ortodoxa

Nu tas steg för att de två kyrkorna ska ha samma datum för påsken

Patriarken Bartholomaios av Konstantinopel talar nu om att de två kyrkorna tillsammans söker “en lösning när det gäller påsken” där man önskar fastställa ett gemensamt datum för att fira Kristi uppståndelse.

Ortodoxa kyrkor och Katolska kyrkan har länge firat påsken vid olika datum. Men just nu pågår samtal mellan ortodoxa och katolska representanter om att finna ett gemensamt datum. År 2025 hålls 1700-årsjubileet av konciliet i Nicea 325 e. Kr Konciliet har stor betydelse både för ortodoxa och katoliker.

“Vi är beredda att acceptera”

Att hitta en överenskommelse vad gäller datum för påsken “skulle vara ett av de viktigaste ögonblicken under jubileet”, skriver katolska Signum, som rapporterar om att den grekisk-ortodoxe patriarken Batholomaios har talat med turkiska medier just om denna fråga.

Även den koptisk-ortodoxe ledaren Tawadros II har deltagit i de samtal där man hoppas kunna fastställa ett gemensamt datum för påskfirandet, liksom den assyriske katolske patriarken i Irak, Mar Awa III. I ett samtal med Mar Awa III nyligen sa påve Franciskus enligt kristna nyhetssajten Aleteia: “På denna punkt vill jag säga – ett rättare sagt repetera – vad påve Paulus VI sa på sin tid: Vi är beredda att acceptera vilket datum som helst som vi gemensamt kommer fram till”.

– Vi sörjer djupt över den ondska som härskar i världen, sa Tawadros II till de församlade.

Astronomi kan användas

Hur ska man då kunna hitta rätt datum? Ett sätt är använda argument som inte främst är religiösa överväganden, utan i stället ta fasta på astronomi, ett vetenskaplig område, menar Bartholomaios. Han berömmer påve Franciskus arbete i denna fråga, och hoppas själv att man ska “kunna hitta en lösning när det gäller påsken”. “Ögonblicket har kommit”, säger Bartholomaios.

---

Fakta: Firas efter gregoriansk eller juliansk kalender

  • Katolska länder infördes 1582 den gregorianska kalendern och lämnade den tidigare julianska kalendern. I de flesta ortodoxa länder höll man däremot fast vid den julianska kalendern, och för enhetens skull beslöts att alla ortodoxa kyrkor skulle fira enligt denna kalender.
  • De protestantiska kyrkorna i västra Europa bytte under 1600-talet och 1700-talet även de till den gregorianska kalendern.
  • Påskdagen infaller den första söndagen efter den så kallade metriska fullmånen, som infaller på eller närmast efter vårdagjämningen. Eftersom de västliga och den östliga kyrkorna använder olika kalendrar infaller påsken vid olika tider beroende på vilken kyrka det handlar om.
  • Vid sidan av frågan om vilken kalender man följer finns även vissa andra aspekter som avgör när den ortodoxa påsken infaller, bland annat finns hänsyn till när judiska Pesach infaller.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig