Nyheter

Även Socialdemokraterna överger enprocentsmålet

Får kritik från biståndsorganisationer: “Skamligt”

Regeringen fick skarp kritik efter att det kommit fram att enprocentsmålet i bistånd övergetts. Men även Socialdemokraterna har nu i praktiken övergett detta mål.

Det är i partiets skuggmotion som det kommer fram att Socialdemokraterna inte längre står upp för enprocentsmålet. Beskedet får en undanskymd plats i en mening i budgetförslaget:

“Anslaget för internationellt utvecklingsarbete ska förstärkas med 2,5 miljarder kronor 2023″, är den korta formuleringen som används.

I sak betyder det att Socialdemokraterna vill ge något mer i bistånd än den borgerliga regeringen, men de når ändå inte upp till 1 procent av BNI i och med detta besked. I budgeten står det heller inte att partiet har enprocentsmålet som uttalat mål. Den logiska tolkning som görs av detta är att även Socialdemokraterna nu har övergett enprocentsmålet.

Skamligt besked

“Det världen behöver nu är modiga länder som visar globalt ledarskap. Det är skamligt att Socialdemokraterna inte tar den rollen i sin skuggbudget”, skriver Concords Cecilia Nilsson Kleffner i en kommentar till Omvärlden.

“I valrörelsen framställdes det som ett löfte att biståndsbudgeten skulle vara intakt. Nu fungerar den som ett medel för att finansiera ett tillfälligt högre barnbidrag”, kommenterar Martin Tunström beskedet i en ledare från Barometern.

Vill höja nivån

Övriga oppositionspartier behåller enprocentsmålet i sina respektive budgetar, där MP går åt motsatt håll och vill se en höjning av biståndet. I sin skuggbudget är de till skillnad från Socialdemokraterna mycket tydliga med sin ambition.

“Vi vill på sikt ha en biståndsram på 1,25 procent av BNI. Världen ser enorma bakslag i arbetet mot svält och utvecklingen mot de globala hållbarhetsmålen går snarare bakåt än framåt. Då behövs mer internationellt samarbete, inte mindre”, skriver Miljöpartiet.

---

Fakta: Enprocentsmålet

  • I svensk politik rådde det länge nästintill konsensus att en procent av BNI ska gå till internationellt bistånd.
  • Enprocentsmålet har nu övergetts i och med Tidöavtalet, efter att SD och M krävt minskat bistånd.
  • Fortfarande har Sverige ett av världens högsta bistånd, som nu består av en fast summa istället för ett mål kopplat till BNI.
  • Nu kommer beskedet att även S överger enprocentsmålet i sin skuggbudget.

---

Fler artiklar för dig