Nyheter

90-årig kardinal dömd i Hongkong

Har inte påverkat religionsfriheten, menar kardinalen själv

En 90-årig kardinal och ytterligare fem personer har dömts i Hongkong för att ha drivit en fond med uppgift att hjälpa gripna demokratiaktivister. De dömdes till böter för att inte ha registrerat stödfonden som en organisation.

Kardinal Joseph Zen är en av Katolska kyrkans mest framstående företrädare i Asien och det väckte stor uppmärksamhet när han greps i maj med stöd av den nya säkerhetslag som Peking infört i Hongkong.

Han släpptes kort efter gripandet. Men situationen spädde på kritiken mot Vatikanens förbättrade relation till Pekingregimen, och mot den överenskommelse om hur tillsättningen av katolska biskopar i Kina ska gå till som nyligen förlängdes.

Joseph Zen har själv sagt att hans agerande i relation till stödfonden inte har med hans tjänst som kardinal att göra, och att religionsfriheten i Hongkong inte har skadats, skriver First Post.

Misstankarna då gällde samröre med främmande makt med syfte att äventyra Kinas nationella säkerhet, något som kan straffas med livstids fängelse. Ingen av de sex har hittills åtalats för det grövre brottet.

En av de medåtalade är juristen och demokratiaktivisten Margaret Ng. Utanför domstolen sa hon att det är första gången någon har dömts för att ha underlåtit att registrera en organisation, och att domen har stor påverkan på föreningsfriheten i Hongkong.

Hjälpfonden upplöstes

Hjälpfonden startades 2019 för att hjälpa människor som gripits under demokratiprotesterna samma år. De utlöstes av ett lagförslag som skulle underlätta för Hongkong att utlämna brottsmisstänkta personer till Fastlandskina. Det lagförslaget drogs senare tillbaka.

Hjälpfonden upplöstes i oktober sedan säkerhetspolisen krävt att få veta vilka som donerat pengar och vilka som fått stöd.

Fem av de dömda måste nu betala motsvarande 5.200 kronor i böter vardera, medan en person fick ett längre bötesbelopp.

Nyligen dömdes en pastor i Hongkong för brott mot den nationella säkerhetslagen, vilket Dagen skrivit om.

---

Fakta: Hongkong

  • Finans- och handelsmetropolen Hongkong vid Kinas södra kust är sedan 1997 en “särskild administrativ region” inom Kina.
  • Återlämnandet efter 150 år som brittisk koloni skedde enligt formeln “ett land, två system” för att Hongkong skulle kunna behålla sitt kapitalistiska system, öppna samhälle och oberoende rättsväsen.
  • Efter omfattande demokratiprotester i Hongkong i slutet av 2010-talet har Peking infört en kontroversiell säkerhetslag och tystat fria medier och regimkritiker.
  • Källa: Utrikespolitiska institutet

---

Fler artiklar för dig