Nyheter

“Kristen hastighetsgräns” upprör i Tyskland

Frivillig hastighetsbegränsning ska gynna klimatet

Ska anställda inom Evangeliska kyrkan i Tyskland verkligen behöva hålla sig max 100 kilometer i timmen på Autobahn, som saknar en övre hastighetsgräns? Beslutet utlöste en debattstorm inom landets största protestantiska samfund. Också teologer tycker till om saken.

Tyskland har en rekommendation om max 130 kilometer i timmen på sina motorvägar, och alla försök att sätta en fast övre gräns har hittills misslyckats. Att tala om miljöhänsyn och olycksrisker biter helt enkelt inte på många tyskar, som ser möjligheten att trycka gaspedalen i botten som en frihetlig grundrättighet.

Frågan väcker starka känslor även inom landets största protestantiska sammanslutning, Evangeliska kyrkan i Tyskland, EKD.

Efter en utdragen debatt beslöt ändå kyrkans högsta beslutande organ, synoden, i början av november att av klimathänsyn stödja ambitionerna att sätta ett tak på 120 kilometer i timmen på Autobahn. Samtidigt uppmanades alla anställda att hålla max 100 på Autobahn, och 80 kilometer i timmen på landsvägar, “när de kör bil i en kyrklig kontext”.

“Klimatreligion”

När nyheten släpptes på Twitter genererade den närmare 2 200 kommentarer, vilket enligt tidningen Sonntagsblatt var ett osannolikt högt engagemang för en inomkyrklig angelägenhet. Nu hade kyrkan anslutit sig till “klimatreligionen” skrev en del, medan andra hävdade att den rekommenderade “snigelhastigheten” bara skulle skapa problem och proppar i trafiken.

Även teologer har sett sig kallade att kommentera saken.

“Jag är för det här. För klimatets skull. För att minska antalet olyckor. För att kunna slappna av mer när man kör”, skriver teologen Margot Käßmann, tidigare biskop i Hannover, i en krönika i Bild am Sonntag, med rubriken “Fartgräns på Herrens uppdrag?”

Margot Käßmanns eget bristande trafikvett, i form av en rattfull rödljuskörning, gjorde att hon avgick som ordförande för EKD 2010.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig