Nyheter

Frankrike närmare aborträtt i grundlagen

Antogs i underhuset - folkomröstning väntar efter behandling i senaten

Nationalförsamlingen i Frankrike har röstat för att rätten till abort ska skrivas in i grundlagen. Därmed går bollen vidare till överhuset, senaten, vars ledamöter nobbade ett liknande förslag i oktober.

Förra veckans beslut i parlamentets underhus kunde fattas sedan ledamöter från vänsterpartier och den styrande koalitionen hade förhandlat fram en kompromisskrivning. Den antogs sedan med 337 röster för och 32 röster emot.

“Lagen garanterar effektivitet och jämlik möjlighet att frivilligt avsluta ett havandeskap”, är nyckelfrasen i den nya artikeln till grundlagen, skriver TT.

Lagen ska nu behandlas av den franska senaten. Om den godtas där väntar en folkomröstning.

Lätt lär det inte bli. Sedan 1958 har inte har inte en enda grundlagsändring genomförts som på detta vis föreslagits av en enskild parlamentsledamot. Och det har oftast berott på motsättningar mellan nationalförsamlingen och senaten, skriver Vie publique.

Stoppades i senaten

Redan i oktober gjordes ett försök att ändra grundlagen med skrivningar om rätten till både abort och preventivmedel. Då tog det stopp i senaten, vars justitieutskott inte tyckte att förslaget var rätt att gå och fick med sig ledamöterna i en omröstning.

Försöket att grundlagsfästa aborträtten ses som en direkt följd av sommarens förändringar av abortlagstiftningen i USA. Där beslöt Högsta domstolen i somras att det står delstaterna fritt att själva begränsa eller tillåta tillgången till abort.

Tidigare i år röstade det franska parlamentet för att utsträcka rätten till fri abort från vecka 12 till vecka 14 i graviditeten. Och mellan juni och september har sex olika förslag lagts fram i parlamentet om att grundlagsfästa aborträtten.

– Att göra abort till bli en grundläggande frihet som försvaras av den franska grundlagen vore enligt vår mening ett allvarligt beslut som skulle förminska det värdet på ofödda livet till noll, säger Franck Meyer, ordförande för Protestantiska evangeliska kommittén för mänsklig värdighet, CPDH, till Evangelical Focus.

I Sverige råder politisk enighet om att ytterligare förstärka aborträtten.

Enligt Tidöavtalet, som reglerar samarbetet mellan den Moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna, ska förslag tas fram “om hur kvinnans rätt till abort kan ges skydd i regeringsformen”.

Fler artiklar för dig