Nyheter

Nu blir Martin Modéus Svenska kyrkans högsta ledare

Gudstjänsten direktsänds från Uppsala domkyrka - Svenska kyrkan får sin 71:a ärkebiskop

Han är naturfotograf och håller traditioner och högtider högt. Martin Modéus säger sig vara en församlingskramare och har jämfört Twitter med ett krogslagsmål. På söndagen blev han Svenska kyrkans nästa ärkebiskop.

– Jag hade tänkt hålla på ett tag till och sedan backa in i skuggan. Men så blev det inte.

Så formulerade sig Martin Modéus då han i söndags höll sitt avskedstal i Linköpings domkyrka, efter nästan tolv år som biskop i Linköpings stift.

Nu väntar snarare ett par rejäla steg framåt, rakt in i rampljuset, då han på söndag tas emot som Svenska kyrkans nästa ärkebiskop.

Den avslutande predikan i Linköping handlade om att se Jesus i ögonen, ett bildspråk som Martin Modéus använt tidigare, exempelvis att kyrkan ska försöka se det Jesus ser. Inför ärkebiskopsvalet berättade han också i en intervju med Dagen att han hade önskat att namnge sin senaste bok Ögonkontakt utifrån en bild han tagit på en svan. Bilden, menade han, handlade om att hitta Guds blick.

Nu blev det dock en annan titel, boken heter Bildrikt talat och innehåller Martin Modéus naturfotografier varvade med andliga reflektioner.

Omtyckt bok

Martin Modéus har också utmärkt sig när det gäller traditioner och högtider, där hans bok Tradition och liv har blivit såväl omtyckt som välanvänd. När Dagen tidigare tog tempen på vilken hans egen favorithögtid är, blev svaret pingst.

– Även en biskop i Svenska kyrkan får tala om hänryckningen, sa Martin Modéus.

Hans resa mot ärkebiskopsrollen började i Jönköping, där han på Swedenborgsgatan som 17-åring fick sitt prästkall. Det är som 24-åring han sedan prästvigs och börjar jobba som präst i småländska Byarum.

Martin Modéus har sedan även haft prästtjänster i Stockholms stift och har doktorerat vid Lunds universitet innan han blev biskop i Linköping år 2011.

Tre Martin

När han nu lämnar den östgötska staden för Uppsala går även “Martin-epoken” i graven. Linköpings stift har nämligen de senaste dryga fyrtio åren haft en biskop med förnamnet Martin och de tre som burit upp denna epok; Lönnebo, Lind och Modéus, fanns med i söndagens gudstjänst i domkyrkan. På tur att tillträda i Linköpings stift är Marika Markovits.

Martin Lind, Martin Modéus och Martin Lönnebo, tre biskopar i Linköpings stift, vid gudstjänst där Martin Modéus lägger ned staven för att vandra vidare mot att bli ärkebiskop.

Församlingskramare

I ärkebiskopsvalet profilerade sig Martin Modéus som en församlingskramare och betonade att kyrkan byggs nedifrån och upp. Han har också lyft fram att det hos många svenskar finns en “smygtro” som man måste ta till vara på, där han inte minst pekar på ritens och traditionens betydelse för att leva ut denna tro. När Dagen träffade Martin Modéus strax efter att han vunnit ärkebiskopsvalet kritiserade han därför dem som använde begreppet kulturkristendom i negativa termer.

– Jag tror vi alla vinner på att vi har ett litet bredare perspektiv och att vi litar på att alla har en historia med Gud, sa han då.

Under hearingen inför ärkebiskopsvalet berättade Martin Modéus också om sin relation till sociala medier, där han lockade till skratt i och med en ganska vågad jämförelse.

– Facebook är som en god middag med vänner. Twitter är som ett krogslagsmål, löd hans omdöme.

Martin Modéus har ett Twitterkonto, men av förståeliga skäl är det inte så välanvänt.

Låg profil

När det gäller att kasta sig in i politiska frågor har Martin Modéus hållit en ganska låg profil, i alla fall jämfört med sin bror Fredrik Modéus som nyligen blivit omskriven för att som biskop kritisera innehållet i Tidöavtalet. Men det har hänt att även Martin Modéus gett sig in i samhällsdebatten. Som för två år sedan då han i Svenska Dagbladet vädjade till regeringen att låta personer som inte kan utvisas få asyl.

På söndag tas Martin Modéus emot som Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop under en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Gudstjänsten kommer att direktsändas i Sveriges Television liksom i Sveriges radio.

---

Fakta: Ärkebiskopen

  • Svenska kyrkan är en episkopal kyrka som leds av 13 biskopar och en ärkebiskop.
  • Ärkebiskopen har sitt säte i Uppsala och har ett nationellt ansvar för kyrkans ledning, medan övriga biskopar ansvarar för var sitt stift.
  • På söndag tas Martin Modéus emot som ärkebiskop och efterträder då Antje Jackelén.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig