Nyheter

Påven tog emot funktionshindrade

I dag lördag 3 december är internationella funktionshinderdagen. Påve Franciskus uppmärksammade dagen genom att ta emot en grupp funktionshindrade, och betonade att det är en plikt för samhället och för kyrkan att stå upp för denna grupp.

Påven tog emot gruppen funktionshindrade från Italien på lördagen i Vatikanen. Han betonade då att han uppskattade att kyrkan i Italien har ett pågående arbete för att på olika sätt stötta gruppen människor med funktionshinder. Men han sa också att uppgiften att “främja och stå fast vid erkännandet av alla individers rätt till värdighet” alltid är en av kyrkans viktigaste uppgifter.

“Guds blick är fylld av ömhet”

Gud ser på dessa människor med en “blick fylld av ömhet och nåd för dessa som ofta blir exkluderade”, sa påven.

Det räcker inte, menade påven, att försvara dessa människors rättigheter. Det handlar också om att skapa stödjande och inkluderande samhällen där diskriminering är undanröjd och människor känner delaktighet och samhörighet. Det handlar inte minst, menade han, om en andlighet där varje människa blir inbjuden till att vara en del av den enda kropp som är kyrkan.

“Gör oss trovärdiga”

Detta är församlingens uppgift, och här gäller det att ta sig förbi hinder av olika slag som språkliga hinder eller fysiska hinder och fördomar. Då blir det inte bara tomma ord att säga att man står upp för funktionshindrade.

“Detta gör att vi kan bli trovärdiga när vi säger att Gud älskar var och en, att frälsningen är för alla och att alla är inbjudna till livets måltid”, sa han.

Internationella funktionshinderdagen (på engelska International day of persons with disabilities) skapades av FN år 1992. Den uppmärksammas världen över just 3 december.

Fokus under temat har legat på tre områden: arbetsliv, att bekämpa ojämlikhet och utveckling.

På flera platser, bland annat i Indien, hölls demonstrationer och samlingar under lördagen för att sätta fokus just på funktionshindrades rättigheter och ökad jämställdhet i samhället.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig