Nyheter

Skogsupprop vänder sig till Martin Modéus

I morgon söndag tas Martin Modéus emot som ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ett lämpligt tillfälle att påminna om Svenska kyrkans ansvar som stor skogsägare, menar undertecknarna av ett upprop som samlat över 8000 röster och som kommer att överlämnas till ärkebiskopen kort efter tillträdandet.

Bakom uppropet står två präster, Ninna Edgardh och Anna Karin Hammar. Uppropet är formulerat som ett öppet brev till den blivande ärkebiskopen, och innehåller “Skogens tio budord” som de hoppas att Martin Modéus skall följa.

Här finns budord nummer ett “Du skall se skogen som ett lån från framtiden” och nummer två “Du skall utöva din frihet genom att ta ansvar för skogen som ett ekosystem”. I budorden talas också om vikten av biologisk mångfald, att se till så att skogen sköts så att kommande generationer kan ta del av djur, svampar, kulturmiljöer och friluftsliv.

En av landets största skogsägare

Prästerna påminner om att Svenska kyrkan har ett stort ansvar som skogsförvaltare i en tid av klimatkris och stora hot mot den biologiska mångfalden. Svenska kyrkan är en av landets största förvaltare av skog, och tjänar pengar på skogen. Samtidigt förkunnar kyrkan Gud som skapare och upprätthållare av världen. Enligt lagen om Svenska kyrkan ska den skog som kyrkan äger bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Därmed har kyrkan ett särskilt ansvar som skogsförvaltare – ett ansvar man inte alltid lever upp till, menar prästerna.

“Planetärt nödläge”

De pekar bland annat på att kyrkan kritiseras för att kalavverka på ekologiskt värdefull mark liksom på samisk mark. Genom uppropet önskar nu undertecknarna sätta press på kyrkan att agera mer ansvarsfullt i “en tid av planetärt nödläge”.

Uppropet kommer att överlämnas till Martin Modéus den 12 december.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig