Nyheter

”Frikyrkliga sekulariseras eller blir katoliker när alla har sin egen teologi”

Teologen Magnus Malm: Uppfattningen att fast liturgi står i motsats till den helige Andes vind är bara nys. Gud står för form och frihet. Om Anden har fött en liturgi som har hållit i två tusen år, varför skulle vi kasta bort den?

Pingstpastorn Dan Salomonsson tycker att vi har mycket att lära av kyrkans historia, men att vi behöver fundera över vilka delar vi tar till oss av. I teologen Magnus Malms perspektiv det direkt avgörande för frikyrkans framtid att vi återvänder till den allmänkyrkliga mittfåran när det gäller bekännelse, teologi, liturgi och andlig vägledning.

Många frikyrkor har de senaste årtiondena tagit ett allt större intryck av kyrkohistorien och uttrycken i de historiska kyrkorna. Dan Salomonsson lyssnar gärna till dem som gått före, men tycker samtidigt att vi inte ska förandliga uttryck.

– Ibland blir det en motsättning mellan olika uttryck. Att pysa lite rökkanoner och lite ljus blir suspekt men det är helt okej att beröka altaret och tända stearinljus. Är det inte bara två former för samma sak? Man längtar efter ett tillfälle där Gud själv uppenbarar sig.

Teologen Magnus Malm menar att det är en överlevnadsfråga för frikyrkan att den tar till sig av det som finns i kyrkohistorien och de historiska kyrkorna. En av de saker han lyfter fram är den fasta liturgin.

– Uppfattningen att fast liturgi står i motsats till den helige Andes vind är bara nys. Gud står för form och frihet. Om Anden har fött en liturgi som har hållit i två tusen år, varför skulle vi kasta bort den?

Lyssna på andra delen av “Kyrkofädernas intåg i frikyrkan” där du även hör Peter Halldorf och Dan Salomonsson ge sin syn på frikyrkans relation till kyrkohistorien.


Lyssna på första delen av “Kyrkofädernas intåg i frikyrkan här

Fler artiklar för dig