Nyheter

Danmark och Norge kan ändra abortgränsen

Även i Norge granskas abortlagen, medan Finland nyligen gjort det lättare för kvinnor att få abort

I Danmark råder fri abort till och med vecka 12. Detta kan komma att ändras när landets Etiska råd inleder en översyn av lagstiftningen. Även Norge diskuterar frågan.

För att göra abort mellan vecka 12 och 22, som är den yttersta gränsen, krävs ett särskilt tillstånd i Danmark. Det ges efter bedömning av bland annat en psykiatriker och en gynekolog. Förra året avslogs 53 av 803 ansökningar om abort efter vecka 12, skriver Jyllands-Posten.

– Det är länge sedan Etiska rådet sett över abortlagen, samtidigt som det skett många förändringar på området både i Europa och på den amerikanska kontinenten, säger rådets ordförande Leif Vestergaard Pedersen till tidningen, och tillägger att det också kommit propåer inom folketinget att se över lagen.

Senast Etiska rådet, som är ett rådgivande organ till stortinget och statliga myndigheter, såg över abortlagen var 2007. Då landade man i att behålla gränsen för fria abort vid 12 veckor. Det är heller inte givet att den rekommendation som Etiska rådet planerar att avge sommaren 2023 innehåller förslag till en ändrad abortgräns.

Norge ser över abortlagen

Även i Norge ser man över abortlagen, även om man verkar ha ett tydligare mandat för att faktiskt höja gränsen för fri abort. I dag är lagen snarlik den danska: Kvinnor har rätt till fri abort till och med vecka 12, och därefter krävs tillstånd av en särskild nämnd.

En särskilt regeringskommission ska nu se över om det behövs “alternativ till nuvarande abortnämnder [ …] och ett alternativ där gränsen för självbestämmande förlängs”.

I Finland luckrades bestämmelserna kring abort upp denna höst. Då röstade riksdagen för att slopa det rådande kravet på läkartillstånd samt motivering för flertalet kvinnor som vill göra abort före vecka 12. Efter vecka 12 tillåts abort om en fortsatt graviditet eller förlossning anses kunna äventyra kvinnans hälsa eller liv.

Mest tillåtande abortlag i Norden har Island. Där beslutade man 2019 att höja gränsen för fri abort från vecka 16 till vecka 22.

I Sverige råder fri abort till och med vecka 18 i graviditeten. Därefter, och fram till vecka 22, tillåts abort endast om det finns särskilda skäl eller vid svår fosterskada.

Fler artiklar för dig