Nyheter

Frälsningsarmén: “Våra hjälpinsatser räcker inte”

Människor ska inte behöva be om hjälp på sina bara knän, menar Bo Jeppsson, Frälsningsarmén

Frälsningsarmén vädjar till regeringen att hjälpa de allra fattigaste i Sverige, då kyrkor och civilsamhällets hjälpinsatser inte är tillräckliga. Höj försörjningsstödet med 25 procent, är samfundets konkreta förslag.

Rekordmånga har inför julen sökt sig till Frälsningsarmén för att be om hjälp. Det berättar samfundsledare Bo Jeppsson i en debattartikel i Svenska dagbladet. I artikeln räknar han upp de insatser som Frälsningsarmén gör under julen, som att dela ut över 40 000 matkassar och presentkort på mat och kläder. Man bjuder också in till julbord för behövande och ser till att barn och unga kan få en julklapp.

“Men långt ifrån alla får hjälp som söker den. Vi räcker inte till för alla nödrop”, skriver Bo Jeppsson.

Samma sak menar han gäller för kyrkor och andra organisationer i civilsamhället som i juletider gör vad de kan för att bistå samhällets mest ekonomiskt utsatta.

Se över bidragen

Det är därför som Bo Jeppsson nu vänder sig till regeringen med budskapet att Sveriges invånare inte ska behöva be om hjälp på sina bara knän hos hjälporganisationer. Han varnar också för att fattigdom är på väg att bli en naturlig del av samhället, och för att gapet mellan dem som har och dem som inte har blir allt större.

Frälsningsarméns ledare landar därför i ett konkret politiskt förslag.

“Vi vill med kraft uppmana regeringen att se över nivån på de ekonomiska bidragen”, skriver Bo Jeppsson.

Inte minst är detta viktigt när inflationen rusar och priserna skjuter i höjden, så att de som redan tidigare levde på marginalen nu fått en helt ohållbar situation.

Bo Jeppsson, Frälsningsarmén

25 procent mer

Det förslag som Bo Jeppsson i Frälsningsarméns namn föreslår, är att höja riksnormen för försörjningsstöd så att den anpassas efter prishöjningen på livsmedel och övriga basinkomster.

I november räknade regeringen upp riksnormen för försörjningsstöd med 8,6 procent för det kommande året, konstaterar Bo Jeppsson. Men det ska då jämföras med att matpriserna har ökat med 14 procent, och vissa viktiga basvaror med hela 30 procent.

För den som lever marginalen är det här ohållbart.

“En rimlig ökning för 2023 vore 25 procent”, menar Frälsningsarmén då de vänder sig till regeringen.

---

Fakta: Frälsningsarmén

  • Frälsningsarmén är ett kristet trossamfund som är känt för sina sociala insatser.
  • Det grundades 1865 av William Booth.
  • Samfundet har sina rötter i England, men finns i dag över hela jorden.

---

Fler artiklar för dig