Nyheter

Unikt möte mellan syriska patriarker

Talade om hur kyrkan kan hjälpa kristna att stanna i Mellanöstern istället för att emigrera

Den stora kristna utvandringen från Mellanöstern och svårigheten att bevara det syriska arvet och språket i utlandet. Det var frågor som stod på dagordningen när patriarkerna för de historiska kyrkorna av syrisk tradition nyligen möttes för första gången.

Kyrkoledarna träffades den 16 december i Atchaneh i Libanon, där den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Aphrem II har sitt säte. Han hade bjudit in den assyriske patriarken Mar Awa III, den syrisk-katolske patriarken Ignatius Joseph III Younan och kaldéernas patriark Luis Raphaël Sako och maroniternas patriark Bechara Boutros al-Rahi. Det skriver tidskriften Signum, som hänvisar till olika källor.

Syrisk-katolikerna, maroniterna och kaldéerna erkänner påvens överhöghet, till skillnad från de syrisk-ortodoxa och assyriska patriarkaten. I synnerhet relationerna mellan katolikerna och Österns assyriska kyrka har gnisslat, även om de förbättrats betydligt de senaste årtiondena. Nyligen avfärdade den assyriske patriarken ett förslag från kaldéerna om ett sammangående under påven, skriver Signum.

“Påverkar Mellanöstern”

Vid mötet i Libanon, som beskrivs som unikt, var det emellertid de gemensamma rötterna, utmaningarna och målen som stod i fokus.

”Vi talade om olika sätt att stötta de av vårt folk som är kvar i hemlandet, som döpts i blodet från våra förfäder och tidigare generationer”, sa patriarkerna efter mötet i ett uttalande.

”Vi förnyade vår beslutsamhet att fortsätta att betjäna vårt folk faderligt, för att hjälpa dem att stanna i sina länder och hejda den migration som orsakats av pågående konflikter och av de svåra politiska, ekonomiska och sociala omständigheter som världen bevittnar, och som påverkar Mellanöstern betydligt”.

Kyrkoledarna slog också fast att de framöver ska söka ”gemensamma metoder för att lära ut det heliga syriska språket, som talades av vår Herre Jesus Kristus och användes av de heliga apostlarna för att predika evangeliet”.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar