Nyheter

Jehovas vittnen förlorar status som trossamfund i Norge

Norska myndigheter menar att rörelsen kränker medlemmars rätt till fritt utträde och barns rättigheter

Jehovas vittnen i Norge blir av med sin status som trossamfund. Det står klart efter att rörelsen granskats under en tid.

Den religiösa rörelsens norska gren blev i början av 2022 av med statsbidraget efter en granskning av statsförvaltaren (motsvarande landshövdingen) i Oslo och Viken fylke. Bakgrunden till granskningen var att tidigare medlemmar larmat om uteslutning och isolering bland Jehovas vittnen. Beslutet motiverades med att samfundets uteslutningspraxis stod i strid med den norska lag som gäller för trossamfund.

Statsförvaltaren har sedan dess gått vidare till utredningens andra fråga, nämligen huruvida Jehovas vittnen i Norge ska få fortsätta vara ett trossamfund i lagens mening. På torsdagen före jul kom svaret: rörelsen förlorar sin status som trossamfund.

”Enligt vår mening kränker trossamfundet medlemmarnas rätt till fritt utträde”, skriver statsförvaltaren i en sammanfattning av det nya beslutet. Myndigheten anser också att Jehovas vittnen kränker barns rättigheter bland annat genom att uppmana medlemmar att utsätta barn som inte följer samfundet regler för social isolering.

Utgör inget förbud

Eftersom hindrande av fritt utträde ur trossamfund och kränkning av barns rättigheter står i strid med trossamfundslagen i Norge, menar statsförvaltaren att Jehovas vittnens status som trossamfund måste återkallas.

Beslutet utgör inte något förbud mot Jehovas vittnens verksamhet, skriver norska Vårt land.

Professor: Lagen kan behöva ändras

När statsförvaltarens beslut om nekat statsbidrag kom i början av året, menade Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvetenskap vid Universitetet i Oslo, att lagen skulle behöva ändras om statsförvaltarens beslut skulle stå sig enligt gällande norsk rätt. Han trodde också att ärendet till slut kunde hamna i Europadomstolen.

– Om negativ social kontroll är skäl nog för att neka stöd så kan det får konsekvenser för en hel rad andra trossamfund, sa Dag Øistein Endsjø till Vårt Land.

I Sverige försökte Jehovas vittnen under tolv år få rätt till statsbidrag, innan samfundet 2019 i beviljades stöd från staten. Vid det laget hade frågan i tre omgångar varit uppe i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fler artiklar för dig