Nyheter

Tidigare påven Benedikt är död

Frågor och svar om Benedikt XVI

Vem är Benedikt XVI, som valdes till påve den 19 april 2005, och som nu avlidit? När påve Franciskus i veckan bad om förböner för sin svårt sjuke företrädare ställde katolska nyhetsbyrån CNA samman några frågor och svar, och Dagen har plussat på med några egna.

Hur länge var Benedikt XVI påve?

Under åtta år, mellan den 19 april 2005 och den 11 februari 2013.

När och varför avgick han?

Benedikt tillkännagav sin avgång som påve den 11 februari 2013. Han förklarade att han på grund av hög ålder saknade krafterna för att på ett fullgott sätt tjäna som påve.

Var bodde han?

Benedikt bodde i klostret Mater Ecclesiae, som ligger i Vatikenens trädgårdar. Namnet är latin och betyder ”kyrkans moder”, vilket anspelar på Jesu mor Maria.

Varifrån kom Benedikt?

Benedikt föddes som Joseph Ratzinger den 16 april 1927, i staden Marktl i Bayern i södra Tyskland. Hans pappa var polis och mamman kock, och han hade två äldre syskon.

Stämmer det att Benedikt som ung stred för de tyska nazisterna?

Familjen Ratzinger var mot nazisterna, och pappan vägrade ansluta sig till det nationalsocialistiska partiet, NSDAP. Den 16-årige Joseph tvångsrekryterades till den tyska armén under andra världskriget. Han deltog aldrig i strid, deserterade 1945 och satt en tid som krigsfånge hos amerikanerna.

Vad gjorde han innan han blev påve?

Joseph Ratzinger prästvigdes 1951 och blev sedan professor i teologi och skrev flera böcker. Efter en tid som ärkebiskop i stiftet München-Freising utsågs han 1981 till prefekt för Troskongregationen, som har till uppgift att vaka över och försvara katolsk tro och morallära. Som prefekt ingrep han mot teologer som inte ansågs tillräckligt rättrogna, så som den kände tyske teologen Hans Küng.

Varför tog han sig namnet Benedikt?

Det gjorde han till minne av den helige Benedikt av Nursia, född 480 och utsedd till skyddshelgon för Europa. Benedikt av Nursia grundade benediktinorden, som ses som alla klosters urmoder. Namnet ger också en koppling till Benedikt XV, som var påve under första världskriget.

Hur många resor gjorde Benedikt som påve?

Benedikt besökte 24 länder på sex kontinenter – alltså alla utom Antarktis.

Hur många språk talade Benedikt?

Benedikt talade nio språk obehindrat: tyska, italienska, franska, engelska, spanska, portugisiska, latin, antik grekiska och biblisk hebreiska.

Har det funnits två påvar, varav en emeritus, samtidigt tidigare?

Nej. Men under den så kallade västliga schismen inom kyrkan, 1378-1417, ledde ett maktspel till att olika grupper stödde två olika personer, som ansågs vara rättmätig påve. Under slutet av perioden gjorde ytterligare en person anspråk på att vara påve.

Stämmer det att Benedikt älskade katter?

Ja, han hade två katter som husdjur när han tjänade som påve. En var en gatukatt som han hittat i Rom.

Kardinal Tarsicio Bertone, som blev Vatikanens utrikesminister 2006, berättade för spanska ABC 2005 om hur Benedikts kärlek till katter tog sig uttryck redan innan han blev påve.

– När han promenerade från kvarteret Borgo Pío till Vatikanen brukade han stanna till för att tala med katterna. Fråga mig inte på vilket språk, men katterna verkade förtjusta. När kardinalen närmade sig lyfte de sina huvuden och liksom hälsade på honom, sa Tarsicio Bertone.

I barnboken Joseph and Chico berättar författaren Jeanne Perego om påve Benedikts liv genom katten Chico, som bodde granne med Joseph Ratzinger under några år i Tyskland.

Stämmer det att Benedikt var förtjust i öl?

Ja. Det finns till och med ett tyskt bryggeri som tagit fram ett öl som fått namnet Pabstbier (påveöl). På etiketten står det: ”Tillägnat vårt lands store son, påve Benedikt XVI.”

---

Fakta: Pontifex emeritus

  • Född Joseph Ratzinger i Marktl am Inn i Bayern i Tyskland 1927. Föräldrarna hette Joseph och Maria.
  • 1941 gick han som 14-åring med i Hitlerjugend, som de flesta andra tyska ungdomar vid den tiden. 1944 skickades hans klass till Österrikes gräns mot Ungern för att gräva stridsvagnshinder. Strax innan nazisterna kapitulerade 1945 deserterade Ratzinger.
  • Efter kriget började Joseph och brodern Georg vid samma prästseminarium och prästvigdes 1951.
  • 1977 blev Ratzinger ärkebiskop i München. Fyra månader senare utsågs han även till kardinal av dåvarande påven Paulus VI.
  • Ratzinger var länge chefsideolog hos påven Johannes Paulus II. I april 2005, efter Johannes Paulus II:s död, valdes han till påve under namnet Benedictus XVI. Han avgick som påve i februari 2013.
  • Benedictus gjorde sig känd som förespråkare av traditionella katolska värden och lärosatser.
  • Källa: TT

---


Fler artiklar för dig